ردیف

شـــــــــرح

1

صدور دستور نقشه.

2

بررسی نقشه های معماری و سازه مطابق با ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح جامع باغستان و مقررات ملّی ساختمان.

3

تائید و ورود اطلاعات نقشه های معماری.

4

بررسی و تائید گزارشات مهندسین ناظر.

5

کنترل و بررسی ترتیب و توالی گزارشات مهندسین ناظر.

6

بررسی پرونده ها جهت احراز برگ استحکام بنا.

7

صدور برگه استحکام بنا و مکاتبات با نظام مهندسی شهر باغستان.

8

بررسی، پیگیری سهمیه و احراز تاریخ مدارک مهندسی مهندسین شاغل در سطح شهر.

9

کنترل پروانه های مهندسی و بررسی حدود صلاحیت و تطبیق با جواز صادره.

10

تذکرات و ابلاغ اخطاریه به دفاتر فنی و مهندسی خاطی.

11

شناسایی مهندسین خاطی و معرفی آنها به شورای انتظامی.

12

تفکیک گزارشات بر اساس عملکرد هر مهندس ناظر به طور جداگانه.

13

کنترل و بررسی سایت پلان ها در خصوص جانمایی املاک مطابق با ضوابط شهرسازی.

14

بررسی آرایش پارکینگ و بازدید از ملک ( ورود و خروج، شیب رمپ،عرض رمپ، سرگیری تیر، فضای سبز، ضوابط حریق و ...).

15

کارشناسی و بازدید برخی از پرونده های شکایتی در خصوص مشکلات و آسیب های ساختمان ( درز انقطاع، مشرفیت، نشست، آسیب به ملک های مجاور و ... ).

16

ثبت و ورود اطلاعات مهندسین جدید شاغل در منطقه.

17

حل اختلاف برخی از پرونده­ها بین ارباب رجوع و مهندسین در خصوص نقشه ها و هزینه ­ها.

18

ارسال گزارش و ثبت تعداد پروانه های صادره در سایت درگاه ملی آمار.

19

ارسال گزارشات هفتگی فعالیت ها به واحد بازرسی.

20

بررسی مطالب مندرج درضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح جامع باغستان.

21

بررسی تمامی پرونده های عدم خلافی و پایانکاری به عنوان تاییدیه امور مهندسین ناظر.

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0