EN / FA
چهارشنبه, 30 خرداد 1403
منشور اخلاقی شهرداری باغستان

منشور اخلاقی کار کنان  شهرداری باغستان

 

کارکنان شهرداری باغستان :با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امور خود قرار میدهند.

کارکنان شهرداری باغستان : با رعایت نظم ،آراستگی ، وقت شناسی ، مسئولیت پذیری و با رعایت ادب ، نزاکت ،عدالت  و انصاف ،آماده پذیرش شهروندان در شهرداری (سازمانها ، نواحی) می باشند.

کارکنان شهرداری باغستان:انجام امور شهروندان را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت آنان در شهرداری جلوگیری نمایند.

کارکنان شهرداری باغستان : خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هر گونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند.

کارکنان شهرداری باغستان: استقبال خود را از انتقادات و پیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق امور شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم ، از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات شهرداری استفاده می نمایند.


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0