پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مهندس سعید علیمحمدی رئیس شورای اسلامی شهر باغستان
مهندس محمدرضا شمسایی  سرپرست شهرداری باغستان
هفت روز گذشته
ميانگين بازديد روزانه 97
پربيننده ترين ساعت 15 - 16
آمار پربيننده ترين ساعت 74
ميانگين بازديد در اين روز هفته 86

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0