راهنمای مراجعین
   سیستم یکپارچه شهرسازی


گردش کار

راهنمای مراجعین

            اطلاعات پایه شهرسازی

                                       راهنمای شهرسازی
پیگیری پرونده شهرسازی
(این ایتم توسط حوزه انفورماتیک در حال پیگیری و اجرا می باشد.)
 
6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0