مختصات نقاط  جغرافیایی محدوده شهر باغستان

  شهر باغستان با مساحتي در حدود 6578/8885 هكتار در جنوب غرب استان تهران  و شرق شهرستان شهريار  واقع گرديده است كه در سال 1383 از شهرداري تهران  مجزا و مجدداً در حوزه شهرستان شهريار قرار گرفت.

شهری نوپا با ویژگیهای منحصر به فرد:آب و هوای مطلوب و معتدل،همجوار با پایتخت،ارتباط مستقیم با 2 فرودگاه بین المللی ،اراضی سرسبز،مستعد و حاصلخیز،باغات و مزارع،قدمتی تاریخی(که مربوط به دوره آهن می باشد) مناظر زیبا و فرح بخش ،برخوردار از صنایع مختلف و دارای بزرگترین شهرک صنعتی شهرستان شهریار می باشد.

  شمال غربی : 35 40' 57.80" N              

             51 13' 56.35" E                     

-----------------------------------------------

 جنوب غربی : 35 36' 02.11" N             

             51 09' 44.45" E                     

------------------------------------------------

 شمال شرقی : 35 41' 34.12" N              

             51 04' 46.10" E                     

--------------------------------------------------

 جنوب شرقی : 35 35' 4667" N               

             51 04' 23.55" E                     

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0