شرح وظایف:

-تهیه برنامه های مورد نیاز واحدهای شهرداری جهت بهبود روشهای اجرایی و نگهداری و اجرای سیستم های کامپیوتری شده

-تهیه لیست ها،  آمار و اطلاعات مورد نیاز سیستم های کامپیوتری شده و طراحی فرمهای جمع آوری اطلاعات جهت پیاده سازی برنامه های مورد نیاز

-همکاری با شرکت ها و مؤسسات وابسته به شهرداری جهت تنظیم سخت افزار و نرم افزار مور نیاز به منظور برقراری ارتباط با مرکز کامپیوتری

-ارائه اموزش های لازم به پرسنل مربوطه جهت جمع آوری و کنترل اطلاعات برای استفاده از برنامه ها و سیستمهای کامپیوتری شده

آیین نامه شرح وظایف کارکنان فناوری اطلاعات

کارشناس فناوري اطلاعات: داراي مدرك کارشناسی کامپیوتر (مهندسی نرم افزار یا سخت افزار) می باشد و مسوولیت تمامی امورمربوط به فناوري اطلاعات بر عهده ایشان است.

تبصره 1 - در واحدهایی که کارشناس ندارند و کاردان کامپیوتر انجام وظیفه می نماید، مسوولیت تمامی امور مربوط به فناوري اطلاعات بر عهده ایشان است.

وظایف عمومی کارشناسان فناوري اطلاعات

-تهیه و به روز نگاه داشتن شناسنامه تجهیزات رایانه اي ، تجهیزات شبکه و شناسنامه نرم افزارهاي موجود به منظور ساماندهی

اطلاعات تجهیزات مستقر در واحدها

- ارسال گزارش فعالیت هاي انجام شده سخت افزاري ، نرم افزاري ، شبکه در قالب فرم هاي تدوین شده و دستورالعمل هاي مدیریتی به صورت فصلی ( حداکثر تا 20 روز اول فصل بعد ) و سالانه ( تا پایان فروردین ماه سال جدید  به مسئول مربوطه

-انجام مراحل کارشناسی فنی خرید کالا/خدمات فنی و تایید فاکتورهاي خرید در محدوده سقف مجاز در بخشنامه هاي ارسال شده

- حضور مستمر در جلسات هماهنگی و بازآموزي هاي برگزار شده توسط مدیریت

- اعلام نیازهاي آموزشی به مدیریت و ارتقا سطح علمی و عملی با گرفتن آموزشهاي لازم جهت به روز نگهداشتن اطلاعات فنی و اطلاع از تکنولوژیهاي جدید جهانی ICT 6 - بازدید از سایتهاي خبري

وظایف در حوزه سخت افزار

نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه اي:

-1 دریافت یا تکمیل فرم درخواست خرید تجهیزات رایانه اي

-2 بررسی کارشناسی علت نیاز خرید تجهیزات رایانه اي و تایید یا عدم تایید نیاز

-3 تهیه لیست تجهیزات مناسب با نیاز (در صورت تایید نیاز) طبق مشخصات ارائه شده از سوي اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات

- هماهنگی در خصوص عقد قراردادهاي پشتیبانی و نگهداري سخت افزار

 -تجهیزات خریداري شده از نظر تطبیق با فاکتور به صورت زیر :

-1 بررسی قطعات و تجهیزات از حیث فنی و شرایط گارانتی و کارت ضمانت ارائه شده و خدمات پس از فروش و تطبیق با لیست تهیه شده و فاکتور فروش آن

فرآیند نگهداري :

-1 نصب سیستم عامل ویندوز، درایور سخت افزارها، نرم افزارهاي اداري و ضروري و آنتی ویروس بر روي رایانه هاي موجود در واحدها

-2 تشخیص عیوب سخت افزاري سیستم ها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزش هاي داده شده و امکانات تعمیراتی

-3 نظارت بر فرآیند ارسال تجهیزاتی که نیاز به تعمیر دارند (مانند: چاپگر) به شرکت هاي خصوصی (حتی الامکان نمایندگی مجاز وکنترل کیفیت تعمیر تجهیزات در برگشت

تبصره - نظارت بر فعالیت شرکت هاي پیمانکار طرف قرارداد از طریق چک لیست هاي نظارتی

وظایف در حوزه شبکه

بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات Passive و Active 1 - نگهداري صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم ازتهیه مستندات جامع شبکه شامل: فهرست تجهیزات و پریزهاي شبکه، نقشه مسیر عبور کابلهاي شبکه، جانمائی تجهیزات وایرلس

Active - آگاهی کامل از کاربرد و نحوه عملکرد تجهیزات

- آگاهی کامل از نحوه ارتباطات کابلی (مسی/فیبر نوري) و بی سیم ساختمانهاي اداره و نحوه دسترسی به شبکه اینترانت و اینترنت

5 - آگاهی کامل از نحوه عیب یابی درونی شبکه و رسیدگی به مشکلات احتمالی

6 - نگهداري ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدایی تا انتهایی شبکه موجود

7 - مطلع نمودن اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغییر ، تحول و نیازها

- عیب یابی و رفع مشکل شبکه ا ي کلیه سیستمهاي کامپیوتري موجود در شهرداری شامل معایب کارت شبکه ، پریز و پچ کرد)در حد آموزش هاي داده شده (اختصاصی کارشناسان) Network+ 9 - آشنایی با سیستم عامل لینوکس و مفاهیم اولیه شبکه

- اطلاع ازانجام هرگونه عملیات عمرانی و تلاش جهت حفظ و نگهداري و پیشگیري از آسیب رسانی به تجهیزات شبکه

وظایف در حوزه نرم افزار

- پیگیري و ارائه راهکارهاي مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاري و بهبود سیستم ها

- مشاوره به واحد متقاضی جهت مکانیزه کردن فرآیند ها

- هماهنگی در خصوص عقد قراردادهاي پشتیبانی نرم افزاري

نرم افزار تهیه ، تنظیم و مستند سازي نیازمندیها و انتظارات واحد از نرم افزار مورد تقاضا) RFP 4 - همکاري در زمینه تدوین

- آشنایی فنی با نرم افزارها و سخت افزارهاي مربوطه (مانند دستگاه حضور و غیاب، دوربین مداربسته و . . .) در حد آموزش هاي داده شده

- آگاهی از کلیات (حیطه و نوع فعالیت هاي تحت پوشش) نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پیگیري مناسب تر مسائل مربوطه

از نرم افزارها به صورت دوره اي و آرشیو آنها (Backup data) 7 - نظارت و پیگیري روند تهیه فایل پشتیبان

- تایید اتمام کار پروژه ها نرم افزاري پس از سپري شدن مدت کارکرد آزمایشی و تحویل آنها همراه با مستندات

- مطلع بودن از هر گونه تغییر و تحول نرم افزاري همراه با مستندات

وظایف در حوزه وب سایت

1 - بررسی صفحات وب سایت متعلق به واحدهاي مختلف و اعلام نظرات به مدیریت جهت بهبود کیفیت آن

2 - آشنایی با استانداردهاي تهیه وب سایت (از طریق بازدید از سایتهاي متفاوت)

-3 به روز نگه داشتن مطالب واحد انفورماتیک در وب سایت (اخبار، اطلاعیه ها، مطالب آموزشی و فنی و ... )

بر روي کار رابط وب سایت (در صورت متفاوت بودن رابطان) IT 4 - نظارت کارشناس

وظایف در حوزه اتوماسیون اداري

1 - آگاهی کامل از تنظیمات نرم افزار اتوماسیون اداري در حد آموزش هاي داده شده

2 - آشنایی کاربردي با سیستم اتوماسیون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشکال به کاربران شاغل در آن واحد در حد آموزشهاي داده شده

3 - اطلاع رسانی از وضعیت سیستم اتوماسیون اداري و کاربران ( فعال - تغییر سمت و ....) در آن مرکز

وظایف در حوزه اینترنت

و نرم افزارهاي جانبی download حجم ، FTP,FTP و استفاده از امکانات اینترنت 2 Dial-up و VPN -1 آشنایی با نحوه ساختن سیستم جهت اتصال به اینترنت error 2 - شناسایی

- راهنمایی کاربران واحدها جهت گرفتن اشتراك اداري و تایید نیاز فرم درخواست

- شناخت و آشنایی با میزان پهناي باند دانشکده و ارائه راه حل هاي احتمالی مشکلات این حوزه به کاربران واحد خود

-انجام امور محوله وفق دستور مقام مافوق 


 
 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0