واحــد امــانــی :

 

1- اجرای فونداسیون سوله و انبار در ساختمان مرکز و واحد امانی و دیوارکشی واحد موتوری

 

2-     نصب پلهای بتنی (دال) و فلزی در محلات سعیدآباد ، دهمویز ، نصیرآباد ، باباسلمان ، صادقیه ، دهشاد بالا

 

3-     ترمیم سرویس های بهداشتی ، سالنهای ورزشی و بازار روز

 

4-     نصب لوازم بازی در بوستان مهدیه ، پایه سطلهای زباله مکانیزه در سطح شهر

 

5-     نظارت ، اجرا یا ساخت اسکلت فلزی انبار مرکز ، امور شهر ، متوفیات (بهشت رضای صادقیه)

 

6-     ساخت و نصب پایه پرچم ، تیر فلزی ، حفاظ فلزی ، تابلوی تبلیغاتی در واحدهای مختلف و سطح شهر

 

7-     لوله کشی آب ، برق و دوایر شهرداری و نصب لوله هدایت آب و فاضلاب در دهشاد بالا

 

8-    احداث جوی آب در خادم آباد

 

9-     سیمان کاری دیوارهای ساختمان خانه فرهنگ دهشاد بالا

 

10-    نصب توری خروجی فاضلاب دهمویز

 

 

 

 6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0