پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
گل‌دوزی هنری است برای دوختن طرح‌های گل با سوزن روی پارچه وقدیمی‌ترین نمونه‌های گلدوزی‌شدهٔ ایرانی که در دست است متعلق به دوره سلجوقی است. 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0