نام:محدثه


 ساکن:شهر باغستان


 نام خانوادگی:زنگنه


 قهرمانی در سالهای:90،92 و 93


در رشته های:نینجا رنجر کشوری در رده سنی نوجوانان وزن 57 کیلو

کسب رتبه سوم در مسابقات دستاوردهای علمی سال 92-93 سازه های ماکارونی
و
کسب مقام سوم در مسابقات کشوری رده سنی جوانان نینجا رنجر کشوری در سال 93


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0