هر چند تاريخچه مصرف چوب در ايران چندان معلوم نيست ولي از خلال نوشته هاي محققان ،مورخان ،و باستان شناسان مي توان فهميد كه در ايران عصر حجر ،استفاده از چوب مرسوم بوده و به نوشته گيرشمن باستان شناس و ايران شناس معروف فرانسوي مردم بومي ايران كه قرنها قبل از مهاجرت آريايي ها در ايران مي زيستند ،در حدود 4200 قبل از ميلاد از چوب براي خانه سازي استفاده مي كرده اند و نقش يك لوحه مربوط به  3000ق .م كه در شوش به دست آمده نشان مي دهد استفاده از چوب براي ساخت وسايلي نظير نردبان در اين دوره مرسوم بوده است .

همچنين از بررسي قطعه اي چوبي كه در يكي از مقابر متعلق به 5000ق .م در اطراف شهرستان فسا به دست آمده ،نوع آن گلخونك تشخيص داده شده ،نشان مي دهد ايرانيان براي ساخت ابزارهاي مختلفي از چوب استفاده مي كرده اند 
 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0