پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN / FA
دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401
آمار و احتمالات سد معبر
  ورودی متکدیان و بی خانمانها:جمع آوری شده مرد:جمع آوری شده زن:اعزام شده به:
    
    
    
    
    
  ثبت اطلاعات

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0