ورزش شهروندی و ورزش پایه

فعالیت بدنی می‌تواند كیفیت زندگی را در تمام سنین و برای همگان بهبود بخشد. شیوه زندگی فعال باعث می‌شود فرد، دوستان جدیدی پیدا كند و در فعالیت‌های اجتماعی باقی بماند و با سایرین در تمام سنین مراوده داشته باشد. ورزش همگانی و ورزش شهروندی از مواردی است که انسان را با جامعه پیوند می‌دهد و به بهبود انعطاف پذیری، و تعادل روانی وی كمك می‌كند.

از منظر دیگر، فعالیت‌های ورزشی باعث سلامت جسمانی می‌شود. دانشمندان بر این باورند شیوع بیماری‌های مغزی در افرادی كه از نظر بدنی فعال هستند كمتر است. فعالیت بدنی می‌تواند كمك شایانی به درمان برخی اختلالات فكری مثل افسردگی كند.

 جلسات ورزشی برنامه‌ریزی شده مطابق با سطح تناسب بدنی هر فرد مثل پیاده‌روی می‌تواند فرصت یافتن دوستان جدید و اتصال با جامعه و كاهش احساس تنهایی و محرومیت اجتماعی را به فرد بدهد. فعالیت بدنی می‌تواند خود اتكایی و اطمینان به‌خود را كه معیارهایی مبنایی در سلامت روح است، افزایش دهد.

امروزه نیاز اساسی ورزش‌های متداولِ پایه و اهمیت آن در جامعه به‌وضوح مشخص است. فردی که از کودکی فعالیت بدنی داشته و در محیط آموزشیِ آن قرار گرفته نه ُتنها در دوران کودکی بلکه به‌طور مشخص در دوران جوانی، میانسالی و پیری در شاخص‌های سلامتی، میزان رضایت عمومی، اعتماد به نفس و سایر جنبه های شخصیتی از افراد بی تحرک و بدون فعالیت، در درجه‌ی بالاتری قرار می‌گیرد.

وقتي از ورزش صحبت می‌شود، فقط جنبه قهرماني و حرفه‌اي آن نيست، بلكه معناي واقعي ورزش آن است كه آحاد مختلف مردم از طفوليت تا کهولت، درگير آن باشند و لازم است شیوه‌ی زندگي كردن، راه رفتن، دويدن و وزن ايده‌آل داشتن را از طريق ورزش همگانی و شهروندی بياموزند.

چنانچه به همگانی کردن ورزش توجه و برای تمام گروه‌های سنی برنامه‌های ورزشی مناسب درنظر گرفته شود، و میادین و امکانات ورزشی توسعه یابد؛ مردم بیشتر به ورزش روی می‌آورند.

 با توسعه ورزش بین اقشار مختلف جامعه، هزینه‌های مربوط به دارو و درمان کاهش یافته، اعتیاد و سرگرمی‌های ناسالم کم می‌شوند و کارایی بیشتر افراد به زندگی آنها رونق می بخشد.

ورزش به استفاده درست و مثبت از زمان‌های آزاد و وقت‌های بیکاری کمک کرده و باعث می‌شود افراد دور هم جمع شوند و نتیجه‌ی آن جلوگیری از فرد گرایی است. ورزش همچنین تا حدی از رفتارهای ضد بشری و ضداخلاقی جلوگیری می‌کند.

اگر از کودکی، آموزش صحیح ورزش‌های پایه و نقش ضروری آن در زندگی افراد به درستی تعیین شود، نقش ضروری ورزش‌های همگانی در هر جامعه‌ای واضح تر خواهد شد.

ضمن اینکه ورزش، تنها در قالب حضور در میدان‌های قهرمانی خلاصه نخواهد شد و همه‌ی افراد یک جامعه با بهره‌مندی از ورزش‌های ساده و پایه در بین افرادی که دارای سلامت عمومی قرار خواهند گرفت.

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0