پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
  نام و نام خانوداگی راننده  
  شغل   
  میزان تحصیلات   
  شماره تماس:   
  آدرس:   
  نوع تاکسی:  
  تاکسی گردشی  تاکسی خط ویژه  تاکسی تلفنی  سرویس مدارس   تاکسی شخصی ساماندهی شده   تاکسی ون   سایر 
  شماره پلاک/شناسه  
  
  ذخیره سازی

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0