فرهنگسرای استاد شهریار خانه تفکر محله نصیرآباد
مدرسه شهید شهریاری محله سعیداباد زمین چمن مصنوعی محله نصیراباد
مرکز خدمات جامع سلامت شهر باغستان محله نصیراباد فرهنگسرای شهدای گمنام
ساختمان سازمان حمل و نقل و اتوبوسرانی سوله مدیریت بحران شهر باغستان
سالن ورزشی ویژه بانوان محله سعیداباد زمین چمن مصنوعی پارک میدان نهم

     6.1.9.0
    گروه دورانV6.1.9.0