صنعت كلش بافي يكي از هنرهاي دستي و سنتي زنان شهرستان شهریار و شهر باغستان است .
اين هنر كه از دست بافته‌ها با كاربري‌هاي گوناگون از جمله سبد براي حمل و نقل و نگهداري انگور و نگهداري نان و تخم‌مرغ است از رشته‌هاي سنتي این  منطقه به شمار مي‌آيد كه با توجه به ناآشنايي نسل كنوني با آن به شدت رو به فراموشي و منسوخ شدن است.  

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0