گل‌دوزی هنری است برای دوختن طرح‌های گل با سوزن روی پارچه وقدیمی‌ترین نمونه‌های گلدوزی‌شدهٔ ایرانی که در دست است متعلق به دوره سلجوقی است. 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0