بازار روز

 

بازار روز :
1- پیگیری جهت تخصیص و عرضه سهمیه برنج ، روغن ، شکر ، گوشت قرمز و سفید و میوه به قیمت دولتی در بازار روز  .

2-     عایق بندی سقف 45 غرفه .

3-     فعال سازی عرضه میوه وتره بار ، گوشت و مرغ و ... در غرفه های احداثی در سطح شهر با همکاری بخش خصوصی .

4-     انعقاد قرارداد با متقاضیان جدید و واگذاری 66 غرفه .

5-      همکاری و هماهنگی با ناظرین و بازرسین مراجع زیربط ( اداره بازرگانی ، اداره تعزیرات ، شبکه دامپرشکی ، موسسه استاندارد ایران) .

6-     نظارت مداوم بر عملکرد غرفه های بازار روز حضرت ولیعصر (عج) و غرفه های سطح شهر و حضور غیاب ایشان .

7-     احضار غرفه داران و الزام ایشان به حضور مستمر و رعایت شئونات اخلاقی .

8-    تشکیل جلسات هیأت امنای بازار روز .

9-     جمع بندی و تنظیم و اصلاح پرونده غرفه داران .

10-    دریافت و توزیع فیش های صادره بین غرفه داران و وصول فیش های پرداختی و بایگانی آنان .

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0