آقای امیر محمد مصلی

مسئول واحد حقوقی 

-اداره و هدایت امور حقوقی و املاک و مستغلات شهرداری

-پیگیری وصول کلیه بخشنامه ها ، دستورالعملها ،آئین نامه ها و قوانین و مصوبات اعم از مصوبات هیأت وزیران، شورای اسلامی شهر و سایر مراجع قانونی در خصوص شهرداری و به دست اوردن آخرین اطلاعات و مصوبات در این زمینه خصوصاً از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ، ارجاع مقررات از طریق شهرداری به واحدهای ذیربط

-تهیه و تنظیم لوایح دفاعی و انجام وظایف نمایندگی واحد متبوع در جریان دعاوی مطروحه در مراجع قانونی و انعکاس نتایج آن به شهرداری

-بررسی، مطالعه و اظهار نظر حقوقی در خصوص موافقت نامه ها و قراردادهای منعقده در خصوص فعالیتهای شهرداری

-تقاضای تعقیب قانونی تجاوز به حقوق شهرداری و رفع تجاوز و خلع ید انان و انعکاس مراتب به شهرداری

-ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاک که در طرح توسعه معابر یا در مسیر طرحهای مورد نظر شهرداری قرارمی گیرد

-ثبت دفاتر املاک ملکی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره

-شرکت فعال و مستمر در جلسات و کمیسیونهای مختلفی که شهرداری تعیین می نماید

-انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می گردد.

-مشارکت در فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده ها

-مطالعه و بررسی و ارجاع پرونده های واصله بین کارشناسان مربوطه

-مطالعه گزارشهای تنظیم شده از سوی کارشناسان مربوطه و اظهار نظر نسبت به موضوع مطروحه در زمینه پرونده هایی که جهت رسیدگی به واحد حقوقی و قضائی ارجاع شده

-تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع به واحدها یا کمیته های تخصصی مربوطه

-رسیدگی به شکایات واصله در حد قوانین و مقررات  مربوطه و اعلام پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده

-جمع آوری ، بررسی اطلاعات جهت تدوین لوایح قانونی در مراجع صلاحیتدار.(دادسرا، دادگستری، دیوان عدالت اداری، اداره کار و امور اجتماعی، شهرداریها و ...)

-شرکت در جلسات ، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد یا قبول آن

-تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع به همکاران

 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0