محوطه باستانی دهشاد

 

تپه دهشاد با وسعتي در حدود 6000 متر مربع در شرق خيابان اصلي روستاي دهشاد پايين از جنوب و شرق و شمال به زمينهاي زراعي،از غرب به امامزاده منصور و خيابان اصلي روستا محدود مي شود.

این محوطه در سال 1385 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است براساس مدارک سفالی و استخوان ها ی بدست آمد از این محوطه و بطور كلي با توجه به مواد فرهنگي بدست آمده از سطح محوطه مذكور به نظر مي رسد كه مربوط به دوران اسلامي (سلجوقي ) باشد.


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0