جمعه, 4 اسفند 1402
  • time : 00:00
  • Date : Wed Jan 25, 2023
  • news code : 11356
دیدار شهردار باغستان به همراه اعضای شورای اسلامی شهر باغستان با رئیس كمیته امداد شهرستان شهریار
به گزارش روابط عمومی، شورا اسلامی و شهرداری باغستان دکتر یگانه شهردار باغستان به همراه آقایان مهندس سعیدعلی محمدی ریاست شورا،رحیمی نایب رئیس شورا، علیزاده عضو شورای اسلامی شهر باغستان با شاکری رئیس کمیته امداد شهرستان شهریار دیدار و در خصوص کمک به نیازمندان شهر باغستان گفتگو کردند و مقرر گردید تا پایان سال جهت تامین بخشی از نیازهای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و نیازمندان شهر باغستان اقدامات لازم صورت پذیرد.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.9.0
    V6.1.9.0