پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نوع خدمت
دوران

لطفا صبر کنید ...


  نوع خدمت
  دوران

  لطفا صبر کنید ...


   میز خدمت

   اداره فنی و عمرانی

   بیشتر...

   اداره خدمات شهری

   سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

   • سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
   • بیشتر...

   اداره مالی و اقتصادی

   بیشتر...

   امور اداری و فناوری اطلاعات

   بیشتر...

   سازمان حمل و نقل

   • سازمان حمل و نقل
   بیشتر...

   امور حقوقی

   بیشتر...

   5.7.4.0
   گروه دورانV5.7.4.0