پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN / FA
شنبه, 25 مرداد 1399

     
فهرست کتابخانه های عمومی ایر ان
   فهرست کتابخانه های جهان             
   کتابخانه های دیجیتال ایران              


 title:

Description 

 size:

Created Date

 

 

 آموزش فتوشاپ

 تهيه :مركز IT اصفهان /تعداد صفحه : 43

2.73 MB

 06/28/2011

DOWNLOAD

 

 آموزش جامع Excel

 مولف : جوزف روبين مترجم : بهرام صمديان/تعداد صفحه:408

 5.99 MB

 06/28/2011

 DOWNLOAL

 

 آموزش مقدمات EXCEL

 نويسنده: منوچهر رزم پوش/ تعداد صفحه : 20

 6.78 MB

 06/28/2011

 DOWNLOAD

 

 آموزش Excel2007 قسمت اول

 نويسنده : كتايون كمانگر/ تعداد صفحه :49

 3.20 MB

 06/28/2011

 DOWNLOAD

 

 آموزش Excel2007- قسمت دوم

 تعداد صفحه : 37
تعداحه : 37

 1.99 MB1.99 MB

  06/28/2011

 DOWNLOAD

 

 آموزش photoshop

 نويسنده : فاطمه حسني/ تعداد صفحه: 23

 
209.02 KB

 
06/28/2011

DOWNLOAD

 

آموزش مقدماتی EXCEL

 نويسنده : سيد عليرضا باقري/تعداد صفحه : 15

1.20 MB

  06/28/2011

 DOWNLOAD

 

     رادیو شهروندی
 
رادیو شهروندی1
 
 رادیو شهروندی2
 
 رادیو شهروندی3
 
 رادیو شهروندی 4
 
 رادیو شهروندی 5
 
 رادیو شهروندی6
 

 کتابخانه دیجیتال ...............................................................................................................................................

کاربر گرامی،سایت کتابخانه مجازی باغستان در حال ساخت می باشد.

مدیریت و برنامه ریزی

title:

 Description

 size

Created Date 

 

 

 

 

مقالات اصول مدیریت

 تعداد صفحه 26

 
274.84 KB

 
2011/06/28

download

 

 

 

مدیریت از راه ارزشها

 نويسنده:كن بلانچارد،مايكل اوكانر/تعداد صفحه: 19

 
274.84 KB

2011/06/28

 download

 

 

 

 سرپرستی سازمان

نويسنده: مهدي نيا / تعداد صفحه 72

 
571.85 KB

2011/06/28

 download

 

 

 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0