پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN / FA
جمعه, 28 دی 1397


  ارباب رجوع محترم ،لطفا با پاسخ به سوالات ذیل ما را در جهت ارائه خدمات بهتر یاری بفرمائید. 
  1-سن:
   2-جنسیت: مرد   زن 
   3-میزان تحصیلات:
  4-شغل:
  5-نام واحد ارائه دهنده خدمت را ذکر فرمایید:
  6-آیا متصدی ارائه دهنده خدمت در محل کار خود حضور داشته است ؟بلی   خیر
  7-آیا خدمت مورد نظر خود را دریافت کرده اید؟بلی   خیر
  8-در صورت منفی  بودن پاسخ آیا توضیح منطقی دریافت کرده اید؟  بلی   خیر
  9-آیا ارائه دهنده خدمت به گفته ها و بیانات شما توجه کرده است؟  بلی    خیر
   10-آیا در قبال ارائه خدمت مطالبه ای از شما درخواست شده است؟  بلی   خیر
  11-در صورت مثبت بودن پاسخ(بند10) نوع مطالبه را ذکر فرمایید.
  12-آیا از مدت زمان سپری شده برای دریافت خدمت راضی هستید؟  بلی   خیر
  13-جهت دریافت خدمت چند بار مراجعه نموده اید؟
  14-در صورت تمایل نام کارمندی که ازارائه خدمت اوراضی هستید ذکر فرمایید(علت رضایت)
  15-در صورت تمایل نام کارمندی که از او ناراضی هستید ذکر فرمایید.(علت نارضایتی)
   16-لطفاً پیشنهاد خود را در جهت ارائه بهتر خدمت  به مراجعه کنندگان ذکر کنید.
  17-شماره تماس(در صورت تمایل)
  18-آدرس(در صورت تمایل)
  ارسال

V5.2.0.0