پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN / FA
جمعه, 28 دی 1397
 
شهروند محترم، شما می توانید در صورت وقوع و مشاهده هر گونه تخلف ساختمانی در نواحی چهارگانه سطح شهر،گزارش آن رااز طریق سامانه فوق به مسئولین مربوطه در این زمینه ارسال نمائید.تا هرچه بیشتر در آبادانی و پیشرفت شهرتان تاثیرگذار باشید.
 


  
    سامانه الکترونیکی گزارش تخلفات ساختمانی
    
  نام:  
  نام خانوادگی  
  ناحیه  
  مورخ  
  شماره تماس:  
  آدرس محل وقوع:  
  توضیحات  
    در صورت وجود عکس آن را آپلود نمائید.
  
  ارسال

V5.2.0.0