پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گزارش اعلام خرابی آسفالت

فرم گزارش خرابی آسفالت..... شهروند گرامی با ارسال اطلاعات مندرج در فرم می توانید خرابی آسفالت را در هر نقطه از شهر باغستان گزارش نمایید
 

پست الکترونیکی فرستنده
نام شما (انتخابي)
موضوع انتخابي
متن پيام
  ارسال  پاک