EN / FA
شنبه, 29 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۴:۲۰:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 
  • کد خبر : ۹۳۲۵
📌 شهـرداری باغستان در نظر دارد به استناد مجوز شماره ٩٩/٥٤٠ مورخ ۰۴/۰۸/ ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهرباغستان نسبت به #خطكشیمحوری ، #بلوك_عابرپیاده و #سرعتگاه در سطح شهر از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .

📌لذا متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را اعلام و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمائید. در ضمن جلسه بازگشایی پاکت ها در کمیسیون عالـی معامـلات شهـرداری در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ رأس ساعت 14:30 در محل دفتر امورقراردادهای شهرداری برگزار می گردد.

📌جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری واقع در لاله دوم اصلی،ساختمان مرکزی،ساختمان شماره (۳) مراجعه نمایید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0