EN / FA
شنبه, 29 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۴:۱۹:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 
  • کد خبر : ۹۳۲۴
شهـرداری باغستان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 533/99 مورخ ۰۴/۰۸/ ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهرباغستان نسبت به خرید اقلام و اجرای روشنایی بلوار شهید سردار همدانی – جاده سلامت از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .
📌لذا متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را اعلام و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمائید. در ضمن جلسه بازگشایی پاکت ها در کمیسیون عالـی معامـلات شهـرداری در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ رأس ساعت 14:30 در محل دفتر امورقراردادهای شهرداری برگزار می گردد.
📌 جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری واقع در لاله دوم اصلی،ساختمان مرکزی شهرداری،ساختکان شماره (۳) مراجعه نمایید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0