EN / FA
يکشنبه, 23 خرداد 1400
  • ساعت : ۱۰:۱۱:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ 
بازدید میدانی شهردارباغستان از پروژه شاخص و زیرساختی مجموعه فرهنگی و سالن همایش‌های شهرداری:

دربازدید میدانی  شهردارباغستان از پروژه شاخص و زیرساختی مجموعه فرهنگی و سالن همایش‌های شهرداری:

🔹پایان بتن ریزی آخرین سقف فرهنگسرای استاد شهریار باغستان به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ مترمربع

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0