EN / FA
Thursday, July 18, 2024
تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری باغستان

-عوارض ساختمان

در اجراي بند 16ذيل ماده 71 و 77 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده براي محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني بناهاي مسكوني ،تجاري ،صنعتي و اداري و ساير عوارض محلي مطابق دستورالعمل ذيل محاسبه و اقدام مي شود .

تعاریف:

1/1-واحد مسكوني : عبارت است از كليه ساختمان هايي كه براي سكونت افراد يا خانواده ها ساخته شده و شامل : اتاق ،آشپزخانه ،سرويس هاي لازم باشد .بديهي است انجام پاره اي از فعاليتهاي مشخص مندرج در قوانين نيز در آنها مجاز خواهد بود  ..

تبصره: چنانچه بخشی از ساختمان مسکونی توسط مالک به منظور ارائه خدمات از جمله مطب ، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق ، دفتر وکالت ، دفتر روزنامه و مجله مورد استفاده قرار گیرد کاربری مسکونی تلقی می گردد.

2/1- واحد تجاري : عبارت است از كليه ساختمانهايي كه برابر تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها به منظور استفاده كسب و پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي يا واحدهاي تابع قانون تجارت فعاليت مي نمايند .

تبصره: کلیه موسساتی که با اصول بازرگانی اداره می گردند مشمول این بند می باشند.

تبصره2: موسسات دولتی وابسته به دولت و نهاد های اسلامی که با اصول بازرگانی اداره می گردند و مشمول پرداخت مالیات هستند و کار تجاری انجام می دهند مشمول پرداخت عوارض پذیره تجاری هستند.

3/1- واحدصنعتي  : عبارت است از كليه ساختمانهايي كه به منظور استفاده صنعتي و يا ايجاد كارگاه هاي صنعتي و اداري موافقت اصولي از مراجع ذيصلاح اخذ نمايند.

4/1-واحد فرهنگی ، ورزشی، آموزشی و بهداشتی و تفریحی: کلیه ساختمان های آموزشی، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی، ورزشی ، مراکز فرهنگی هنری و سینما و... را شامل میگردد.

5/1-واحد اداري : عبارت است از كليه ساختمان هايي كه براي استفاده واحدهاي اداري دستگاههاي دولتي ،نهادهاي انقلاب اسلامي و ارگانهاي نظامي و اشخاص حقيقي و حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد .

6/1-واحد های خدماتی: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که به منظور خدمات عمومی به شهروندان احداث می گردد. مانند : بازار عرضه مستقیم کالا، میادین میوه و تره بار وکلیه واحدهای عملکردی مورد نیاز شبکه تاسیسات زیربنائی شهر(آب ، برق،گاز، فاضلاب و....)و ایستگاههای عرضه مواد سوختی (بنزین ، گازوئیل، گاز و ...) و دیگر واحدهای خدماتی وابسته به شهر

2- نحوه صدور پروانه ساختمان:

صدور پروانه ساختمان و تعیین نوع آنها به استناد ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها و تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی به شرح زیر خواهد بود.

1/2- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است و نوع استفاده از آن درج گردد که حداکثر این مدت در ساختمانهای معمولی نباید از سه سال بیشتر باشد. (مدت پروانه یک سال و تا دو بار قابل تمدید می باشد.)

تبصره 1: ساختمان معمولی عبارت است از ساختمان هایی که زیر بنای آنها برابر یا کمتر از 3000 متر مربع باشد.

تبصره 2: ساختمان ویژه عبارت است از ساختمانهایی که زیربنای اعیانی آن ها بیشتر از 3000 مترمربع بوده به ازای هر 3000 مترمربع 6 ماه به مدت پروانه اضافه شده و حداکثر مهلت پروانه 5 سال خواهد بود.(مدت پروانه یک سال به ازای هر 3000 مترمربع 6 ماه به مدت پروانه اضافه و تا حداکثر 5 سال قابل تمدید میباشد.)

2/2 - اقدام به دریافت پروانه ساختمانی با ثبت درخواست مالک در شهرداری شروع خواهد شد و شهرداری در صورت مطابقت با ضوابط مجوز تهیه نقشه را کتباً به متقاضی اعلام خواهد نمود.

3/2- مالک موظف است طبق مجوز نسبت به تهیه نقشه و ارائه آن به شهرداری براساس زمان تعیین شده اقدام نماید. عوارض پروانه ساختمان براساس ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ روز و زمان صدور پروانه یا پایانکار محاسبه و دریافت می گردد.

4/2- مالک مکلف است در زمان تعیین شده ساختمان را به اتمام برساند.

5/2-برای ساختمان های نظامی و انتظامی و امنیتی نیاز به ارائه نقشه های تفضیلی ساختمانی نبوده و شهرداری با دریافت عوارض احداث طبق مفاد تعرفه عوارض ، نسبت به تعیین و اخذ عوارض اقدام خواهند نمود.

ضمناً کلیه دستگاهها موظف به اخذ پروانه احداث از شهرداری می باشند.

6/2- عوارض تمدید پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمانها براساس تعرفه مصوب خواهد بود.

3- موارد مستثنی از دریافت پروانه ساختمانی:

1/3-سایبان خودرو در حیاط با مصالح ساختمانی غیر بنائی

2/3-قفسه بندی داخل مغازه با مصالح غیر ثابت و غیر بنائی از جمله نبشی و نئوپان و ورق

3/3-سایبان روی درب منازل و درب حیاط حداکثر با 50 سانتی متر پیش آمدگی در معابر

4/3-سایبان در کناره بام ها و بالای پنجره ها حداکثر 25 سانتی متر

5/3-نماسازی ساختمان یا دیوارهای ملک بدون تجدید بنای آن به شرطی که به معبر تجاوز نشده باشد.

6/3-تعویض سقف اعیانی های مسکونی و تجاری به شرط عدم افزایش ارتفاع و زیربنا در ساختمان قدیمی و عدم افزایش دهنه با رعایت مسائل فنی و ایمنی با اخذ مجوز در صورتی که احتمال خطر ریزش با تشخیص شهرداری وجود داشته باشد.

7/3-تعمیرات جزئی و مرمت ساختمان و تعویض در و پنجره بدون تغییر در ابعاد آن ها

8/3-تغییر در تقسیمات داخلی ساختمان

9/3-الحاق دو یا چند مغازه به همدیگر

10/3-نصب پنجره به بالکن های سه طرف بسته

11/3-احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه

12/3-استفاده ادارات ، سازمانها، شرکت هاو..... از اعیانی واحد های مجاز مربوطه به عنوان مهد کودک ، کتابخانه ، واحد آموزشی ، غذا خوردی ، باشگاه ورزشی و ... فقط برای کارکنان خود

13/3- تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیانی و نصب درب پارکینگ از ضلع مجاز مطابق طرح توسعه شهری .

14/3- استفاده از زیر پله یا اطاقک بالای پله به عنوان انباری .

15/3- احداث ساختمان های موقت پروژه های عمرانی و ساختمانی تا مدت مهلت موافقتنامه اولیه و یا مدت اعتبار پروانه ساختمانی قابل استفاده و قبول بوده و مالک یا پیمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور نسبت به برچیدن تاسیسات فوق الذکر اقدام نماید.

16/3- احداث حوض یا استخر یا مخزن آب و مواد سوختی در داخل خانه.

17/3- اجرای عقب نشینی در املاک مطابق طرح توسعه شهری با هماهنگی شهرداری.

18/3- تعبیه و جابه جائی پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداری.

19/3- تعمیر اساسی ساختمان ها با ارزش تاریخی و فرهنگی با تأئید سازمان میراث فرهنگی ،تعمیر اساسی منجر به ستون گذاری در داخل اعیانی موجود به شکلی که ظاهر و دیوارهای جانبی ساختمان تغییر نکند.

تبصره یک:در صورت مغایرت کاربری ملک با درخواست مالک می بایست قبل از ارجاع پرونده جهت تغییر کاربری تضمین کافی برای دریافت هزینه مربوطه را از متقاضی دریافت نماید. بدیهی است عدم اخذ تضمین دلیل بر عدم پرداخت هزینه تغییر کاربری نخواهد بود.

20/3-در صورت عدم مغایرت با طرح هادی احداث 10 درصد حیاط و پشت بام جهت احداث آلاچیق .

 

4-عوارض صدور پروانه ساختماني (خانه هاي مسكوني تك واحدي )

 

 

در صد عوارض مربوطه   قيمت منطقه اي زمين  متراژ مجاز= عوارض ساختماني

رديف

سطح بناءيك واحد مسكوني

درصد عوارض مربوطه

حداقل عوارض هر متر مربع

ملاحظات

1

تا      60      متر مربع

             60%

22000ريال

2

تا    100      متر مربع

             70%

24200 ریال

3

تا     150     متر مربع

             80%

26400 ریال

4

تا      200   متر  مربع

             90%

28600 ریال

5

تا      300    متر مربع

             100%

30800 ریال

6

تا       400   متر مربع

            120%

33000 ریال

7

تا      500    متر مربع

            150%

35200ريال

8

از  500  متر مربع به بالا

            180 %

37400 ریال

 

5- عوارض صدور پروانه ساختماني مجتمع هاي مسكوني :

 

رديف

سطح ناخالص بناء

مبناي محاسبه عوارض براي هر متر مربع سطح نا خالص كل بنا

1

تا    200  متر مربع

70% قيمت منطقه  بندي هر متر مربع زمين (حداقل 27500ريال )  ( ) ميانگين سطح واحدها

2

تا     400 متر مربع

80% قيمت منطقه بندي هر متر مربع زمين (حداقل 38500ريال)  ( ) ميانگين سطح واحدها

3

تا    600  متر مربع

90%قيمت منطه بندي هر متر مربع زمين ( حداقل 49500ريال )  ( ) ميانگين سطح واحدها

4

بيش از 600 متر مربع

100%قيمت منطقه بندي هر متر مربع زمين (حداقل 60500 ریال )  ( ) ميانگين سطح واحدها

 

 

6- براي محاسبه عوارض پذيره يك متر مربع از يك واحد تجاري ،اداري ، صنعتي ، خدماتی و فرهنگی و .. از جدول زير استفاده مي شود :

 

رديف

 طبقات

 تجار ي

  اداري

 صنعتي

خدماتی

فرهنگی و ...

1

همكف

17 P

8P

25 P

10p

P 2

2

زيرزمين

13 P

7 P

15 P

8P

P 2

3

اول

12 P

6 P

12 P

5P

P 2

4

دوم

11 P

5P

10 P

P 3

P 2

5

سوم به بالا

 10 P

4 P

10 P

P 2

P

6

انباري

9 P

4P

15 P

P 2

P

7

نيم طبقه

 9 P

4P

15 P

p

P

 

 

7- عوارض ساختمان براي يك متر مربع از چند واحد تجاري-اداري با ارتفاع و دهنه مجاز :

 

رديف

طبقات

تجاري

اداري

ملاحظات

1

همكف

1/7P(N+10) 

0/8 P(N+10)

 

N  تعداد واحدهاي تجاري يا اداري و حداقل آن برابر 2 مي باشد .

 

نكته : منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعلامي در طرح هاي مصوب شهري مي باشد .

2

زيرزمين

1/3 P(N+10) 

0/7 P(N+10)

3

اول

1/2 P(N+10) 

0/6 P(N+10)

4

دوم

1/1P(N+10)

0/5 P(N+10)

5

سوم به بالا

 P(N+10)

0/4 P(N+10)

6

انباري

0/9P(N+10)   

0/4 P(N+10)

7

 نيم طبقه

0/9P(N+10)   

0/4 P(N+10)

 

 

8-  عوارض پذيره يك متر مربع از واحدهاي (تجاري ، اداري ) با ارتفاع و دهنه مغاير با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح شهري :

 

رديف

طبقات

           تجاري

           اداري

توضيحات

1

همكف

 L  =طول دهنه به متر

 L1 = طول دهنه مجاز به متر

 h  =طول ارتفاع مجاز به متر

h = طول ارتفاع مجاز به متر

نكته: دهنه و ارتفاع كمتر از ضوابط مجاز ملاك عمل نخواهد بود و عيناً مطابق جدول 9/1 محاسبه مي شود.

2

زيرزمين

3

اول

4

دوم

5

سوم به بالا

6

انباري

7

نيم طبقه

 

توضيحات :

تبصره 1: در محاسبه عوارض اين قبيل اماكن P  ( قيمت منطقه بندي ) معبري كه ورودي ساختمان از آن پيش بيني گرديده مورد لحاظ قرار خواهد گرفت ، چنانچه ملك داراي چند بر باشد P  در فرمول (قيمت بندي ) گرانترين معبر لحاظ خواهد شد.

 تبصره 2: عوارض پذيره واحد صنعتي كلاً بر  اساس قيمت منطقه اي بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد .

تبصره 3 : براي فضاهاي باز مورد استفاده در كاربريهاي مختلف كه در راستاي انجام فعاليت مربوطه مثل باراندازهاي دفاتر آهن فروشي – انبارهاي علوفه – گاراژها – كارواش ........ از مقوله انبار رديف 6 جدول تجاري فوق استفاده شود.

تبصره 4: عوارض بناي گلخانه هاي مسقف كشاورزي با مصالح سبك مانند :‌لوله هاي پوليكا –چوب و پوشش پلاستيك و شيشه از يك دهم (10/1) تعرفه صنعتي محاسبه خواهد شد.

تبصره 5: عوارض بناي گلخانه ها با مصالح ساختماني (سنگين) و دامداري ها و مرغداري ها و آبزيان از يك هفتم (7/1)    تعرفه صنعتي محاسبه خواهد شد.

تبصره 6: احداث انباری کشاورزی 10/1 تعرفه صنعتی محاسبه می گردد.

تبصره 7: احداث واحدها ي اقامتي شامل: هتل-هتل آپارتمان- مسافرخانه-مهمانپذير داراي مجوز سازمان ايرانگردي و جهانگردي و همچنين احداث فضاهاي باز خدماتي تجاري ،رستوران ،غرفه تجاري ،صنايع دستي،عتيقه فروشي ،آرايشي و غيره كه درب ورودي آن در مجموعه هاي مذكور باز مي شود و راه مستقيم به معابر شهر ندارند در كاربري مربوطه با رعايت تراكم مجاز بر مبناي 5/1 تعرفه صنعتي عمل مي گردد.

تبصره 8: برای استخرهای شنا ، نصب مخازن فلزی ثابت از 6/1 تعرفه صنعتی استفاده می شود.

تبصره 9: به منظور تشویق احداث کنندگان مجتمع های تجاری و اداری درخصوص ایجاد پارکینگ عوارض بنا جهت پارکینگ اخذ نمی گردد.

تبصره 10: جهت بنای سرایداری همانند جدول عوارض صدور پروانه مسکونی محاسبه و وصول میگردد.

تبصره 11: ساير موارد بر اساس يك  ششم (6/1) تعرفه تجاري محاسبه خواهد شد .

·         معافيت و تشويقات :

تبصره 1: خانواده معظم شهداء ،آزادگان و جانبازان 25%به بالا و همچنين افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي در صورت ارائه مدارك معتبر از سازمان متبوع براي يكباراز 50% كليه عوارض شهرداري و هزينه هاي صدور پروانه شامل : زير بنا ،تراكم و ...تا 120 (يكصدو بيست ) متر مربع بناي مفيد با مشاعات مربوطه (پيلوت و خر پشته ) معاف مي باشند .در مجتمع هاي مسكوني سهم هر فرد تا سقف 120متر مربع ملاك اقدام خواهد بود .

تبصره 2: مراكز آموزشي –مذهبي-درماني-ورزشي-موزه –كتابخانه هاي عمومي از پرداخت عوارض احداث بنا معاف هستند .

تبصره 3: تجديد بناي ساختمانهاي مجاز تخريب شده و يا در حال تخريب ناشي از حوادث غير مترقبه مثل زلزله ،حريق رانش زمين ، بمباران ،سيل ،و غيره به اندازه اعياني مشمول عوارض نمي گردد.

در خصوص حريق معافيت در صورت غير عمدي بودن بانظر مراجع ذي صلاح لحاظ مي شود .

تبصره 4: به منظور تشويق احداث پاركينگ سازندگان پاركينگ هاي عمومي طبقاتي در كاربري مربوطه با رعايت ساير ضوابط شهرسازي مشمول عوارض احداث بنا نمي گردد.

تبصره 5: به منظور تشويق مالكين جهت تجميع پلاكهاي همجوار ( داراي سند رسمي ) ‌و قولنامه اي معتبر بصورت عرصه با چند قطعه 70% تخفيف در عوارض پروانه شامل زير بنا و تراكم مازاد و ساير دريافتي ها جهت قطعات تجميع شده اعمال مي شود .

تبصره 6: جهت بناهای تجاری وابسته به مراکز مذهبی 50% عوارض تجاری محاسبه می گردد.

تبصره 7:به منظور تشویق درخصوص نوسازی بافت های فرسوده، در صورت ارائه معرفینامه از سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری مبنی بر قرارگیری ملک در محدوده بافت فرسوده از30% عوارض و کلیه پرداختی های صدورپروانه محاسبه و وصول می گردد.

 تبصره 7: کلیه پرداخت کنندگان مطالبات شهرداری به صورت نقدی مشمول 15 درصد جایزه خوشحسابی خواهند گردید.

·         کارمزد تاخیر در پرداخت بدهی:

به منظور تشویق مودیان به پرداخت نقدی بدهی و جلوگیری از به تعویق انداختن چکهای واگذاری و برگشت چکها هزینه تاخیر به شرح ذیل تعیین می گردد.

 

تبصره 1: کلیه واگذار کنندگان چک یا سایر اسناد دریافتنی به تعویق انداختن چکهای واگذاری (با ارائه درخواست قبل از واگذاری به بانک  یا برگشت چک) به ازاء هرماه تعویق 1.5% (یک و نیم درصد) مبلغ چک اخذ می گردد.

تبصره 2: کلیه مودیانی که نسبت به پرداخت جرایم کمیسیون ماده صد تا چهار ماه اقدام نمی نمایند پس از طی مدت سه ماه  به ازاء هرماه تاخیر 1% مبلغ جریمه اخذ میگردد.

تبصره 3: بدهی های اسبق شهرداری که تا پایان سال 1389 وصول نگردیده است از ابتدای سال 1390 مشمول تبصره یک و دو می گردد.

 

9-عوارض تمديد پروانه ساختمان:

مالكين مكلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگيري از متروكه ماندن ساختمان و پيشگيري از ايجاد مشكلات ترافيكي و اجتماعي و مبلمان شهري و .......حداكثر تا انتهاي مهلت مندرج در پروانه ساختماني بوده چنانچه در مهلت

مقرر ساختمان احداث نشود با رعايت موارد زير پروانه ساخت تمديد مي شود .

تبصره 1: چنانچه مالكين براي تمديد پروانه ساختماني در داخل مهلت مقرر در پروانه درخواست تمديد يا اصلاح يا تغيير مفاد پروانه داشته و عملیات آن شروع نشده باشد وهمچنین زيربنا و نوع كاربري و تعداد واحد و ارتفاع و دهنه مجاز تغيير نيابد بدون پرداخت هر نوع وجهي شهرداري اقدام به تمديد پروانه ساختماني مي نمايد.

تبصره 2: چنانچه مالکین در خارج از مهلت مقرر در پروانه درخواست تمدید نمایند و عملیات آن شروع نشده باشد  مشمول 50 درصد مابه التفاوت نرخ روز و نرخ زمان صدور پروانه (فقط زیربناو پذیره) می گردند.

تبصره 3: تمديد پروانه بناهايي كه در مهلت مقرر عمليات آن شروع لكن بصورت نيمه تمام رها شده باقي مانده به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي علاوه بر عوارض مقرر در قانون بابت تطويل عمليات ساختماني به ازاي هر بار تمديد %x  عوارض ( زير بنا و پذيره و مازاد تراكم ) زمان صدور محاسبه خواهد شد .

 

تمديد بار اول 10% = X         تمديد بار دوم 20%=X         تمديد سوم30%= X           تمديد چهارم 40%= X

 

تبصره 4: درصورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا صدور احکام قضائی که موجب رکود عملیات ساختمانی شده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمان از مهلت آن برای بقیه مدت اقدام خواهد شد.

 

10- تجديد بنا يا تخريب و بازسازي :

براي صدور پروانه ساختماني در هنگام نوسازي و تجديد بنا با هر قدمت و حداكثر در حد متراژ بنا و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي و يا آخرين گواهي هاي پايانكار و عدم خلاف عوارض زير بنا وپذيره وكليه دريافتي ها جهت صدور پروانه (  به جز عوارض نوسازي ) معادل 20% تعرفه عوارض مربوطه لحاظ خواهد شد مشروط به اينكه صدور پروانه ساخت از نظر شهرداري مجاز و بلامانع باشد.

 

11- نحوه صدور پروانه ساختماني المثني :

صدور پروانه ساختماني المثني فقط با تاييد مراجع ذيصلاح از جمله نيروي انتظامي در موقع مفقودي ،سرقت،آتش سوزي ،و ساير حوادث غير مترقبه بعد از محرز شدن وقوع حادثه با اخذ  کارمزد بشرح ذیل مقدور خواهد شد .

-زیربنا تا 500 مترمربع معادل 5000 ریال برای هر مترمربع

-زیربنا از 501 الی 1000 مترمربع 4000 ریال برای هر مترمربع مازاد بر ردیف قبلی

-زیربنا از 1001 الی 2000مترمربع 3000 ریال برای هر مترمربع مازاد بر ردیف قبلی

-زیربنا از 2001 الی 3000 مترمربع 2000 ریال برای هر مترمربع مازاد بر ردیف قبلی

-زیربنا بیشتر از 3000 مترمربع معادل 1000 ریال برای هر مترمربع مازاد بر ردیف قبلی

 

12- نحوه استرداد عوارض پروانه ساختماني و گواهیهای انجام معامله و هزینه حفاری و تغییرکاربری :

الف-پروانه ساختمانی:

عوارض وصولي در شرايط زير طبق تعرفه محاسبه شده به مودي مسترد خواهد شد .

1-     مالک تا زمان تغییر کاربری با تصویب طرح هادی یا جامع نسبت به شروع عملیات ساختمانی دارای پروانه اقدام ننموده باشد.

2-     پروانه ساختماني از طرف مراجع قضايي ابطال شده باشد .

-3 چنانچه مودي قبل از صدور پروانه ساختماني و یا بعد از صدور پروانه ساختمان تا یکسال از احداث آن منصرف و درخواست استرداد عوارض نمايد.

4-اشتباه واريزي اشخاص به حساب شهرداري بدون کسر کارمزد.

5-توقف احداث بنا دراثر حوادث غیر مترقبه و قهری (ناشی از زلزله،طوفان ، آتش سوزی)که موجب انصراف مالک از ادامه ساختمان شود که با تائید مراجع ذیصلاح بدون کسر کارمزد عوارض دریافتی مسترد شود.

ب- سایر:

گواهی انجام معامله و حفاری در صورت انصراف مالک از انجام معامله و حفاری و تأئید دفاتر اسناد رسمی و ... دریافتی شهرداری با کسر کارمزد به شرح زیر مستر خواهد شد:

عوارض منصرفین از دریافت پروانه ساختمانی با کسر عوارض متعلقه طبق جدول زیر به عنوان کارمزد مسترد خواهد شد.

مبلغ

درصد کارمزد

تا یک میلیارد ریال

5%

تا دو میلیارد ریال

4%

تا سه میلیارد ریال

3%

تا چهار میلیارد ریال  و بالاتر

2%

 

13- عوارض ديواركشي : در هنگام صدور پروانه احداث ديوار براي اراضي با كاربري هاي مختلف شهرداري مي بايست از روش ذيل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نمايد.         

                                                    

در فرمول مذكور :   k =ضريب املاك با كاربري هاي مختلف

                           L =طول ديوار كشي

                         = ارتفاع ديوار با هر نوع مصالح به جزء فنس و سيم خاردار

ضريب k براي اراضي با كاربري مسكوني ،تجاري ،صنعتي ،و مشاغل مزاحم شهري و اداري دو (2)و براي ساير كاربريهاي ضريب يك (1) و براي حريم شهر و حوزه استحفاظي سه (3 ) اعمال مي شود .

تبصره 1: عوارض ديوار كشي صرفاً به آن قسمت از عرصه كه نياز به احداث ديوار دارد تعلق مي گيرد .

تبصره 2: صدور مجوز ديوار كشي و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردي كه با ضوابط شهرسازي مغايرت نداشته باشد و يا كميسيون هاي مقرر در قانون با موارد فوق موافقت نموده باشند امكان پذير است .

تبصره3: مالکینی که داوطلبانه نسبت به عقب نشینی دیوار خود مطابق طرح توسعه شهری اقدام نمایند مشمول این عوارض نبوده و شهرداری مبلغی دریافت نخواهد کرد.

تبصره 4:کلیه مودیان در هنگام صدور پروانه احداث بنا یا اخذ گواهی های مربوطه در صورتی که ملک قبلاٌ دارای پروانه یا پایانکار قبلی نبوده است مشمول پرداخت 50% عوارض موضوع این بند می گردند.

تبصره 5: بابت صدور مجوز فنس کشی 50 درصد عوارض دیوارکشی محاسبه و اخذ می گردد.

 

14-عوارض بناهاي احداث شده قبل از تاسيس شهرداري :

در خصوص بناهای غیر مجاز احداث شده قبل از تاسیس شهرداری در صورتی که وضعیت فعلی ساختمان یا بناهای موجود در نقشه هوائی زمان تاسیس شهرداری تطبیق داشته باشد ، صرفاً عوارض صدور پروانه معادل 50% عوارض روز (زمان رسیدگی ) اخذ می گردد.بناهای مازاد بر وضعیت فوق (نقشه هوائی) برابر تعرفه مصوب زمان رسیدگی محاسبه و وصول می گردد.

 

15- عوارض مازاد بر تراكم مجاز : براي محاسبه عوارض مازاد بر تراكم  مجاز  با كاربري هاي مختلف كه برابر ضوابط پيش بيني شده در دفترچه  طرح هادي و طرح  جامع  و همچنين در صورتي كه املاك واقع  در حوزه شهر نياز به افزايش تراكم داشته باشند هنگام پيشنهادبراي تصويب در كميته  فني طرحهاي هادي يا كميسيون موضوع  ماده 5 قانون شوراي عالي شهر سازي و معماري از فرمول زير استفاده مي شود :

                                                                                                                                    

K  = ضريب املاك با كاربري هاي مختلف مي باشد .

 P = قيمت منطقه بندي زمين

 S = مساحت مربوط به افزايش تراكم

ضريب K براي واحدهاي مسكوني 7، ضريب بناهاي تجاري 18 و بناهاي صنعتي و كارگاهي 14 و بناهاي اداري 12 و ساير كاربري ها نيز 8 تعريف شده است .

تبصره1 : بديهي است در صورت عدم تصويب  پيشنهاد مذكور توسط مراجع ذيصلاح ،مبالغ دريافتي يا تضمين اخذ شده در اين خصوص به موءدي بايستي مسترد گردد.

تبصره 2: براي بناهايي كه در ضوابط طرح هادي به عنوان حداكثر تراكم قيد شده است ولي منوط به دريافت ارزش افزوده گرديده است  جهت محاسبه ارزش افزوده از فرمول بالا استفاده مي شود.

 

16-عوارض پيش آمدگي هاي به معابر و خيابان هاي شهر :

براي محاسبه عوارض ابنيه اي كه با رعايت ضوابط شهرسازي علي الخصوص ارتفاع مناسب از سطح معبر يا خيابان به طرف فضاي بيرون از ملك پيش آمدگي دارند ،از فرمول ذيل استفاده مي شود :

براي بناهاي مسكوني مفيد پنج برابر قيمت منطقه اي     

به ازاي هر متر مربع

براي بناهاي تجاري مفيد ،سه برابر عوارض پذيره تجاري (عوارض منظور در جدول محاسبه پذيره )

به ازاي هر متر مربع

براي بناهاي اداري مفيد ،سه برابر عوارض پذيره اداري (عوارض منظور در جدول محاسبه پذيره )

به ازاي هر متر مربع

تبصره : براي محاسبه عوارض پيش آمدگي بناهاي غير مفيد مثل : بارانگير –نماسازي و دكور ها برجسته و غيره .....در كاربري فوق يك دوم عوارض صدرالذكر محاسبه و وصول مي شود .

 

17- عوارض نقل و انتقال: در هنگام نقل و انتقال املاك محاسبه عوارض بر انتقال از فرمول زير استفاده مي گردد.

                                                                                                                      

در فرمول مذكور  قيمت منطقه بندي زمين و ارزش معاملاتي اعيان ، مساحت ملك،  مساحت اعياني و K ضريب املاك در كاربريهاي مختلف كه عبارتند از :

براي كاربري مسكوني ضريب 2 و تجاري ضريب 6 و اداري ضريب 5 و صنعتي ضريب 3 و ساير كاربري هاي موجود شهر نيز ضريب 1 لحاظ مي شود .

تبصره1 : در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال املاك داراي عرصه و اعياني براي عرصه نوع كاربري برابر طرح هادي و جامع ،و براي اعياني نوع استفاده از ساختمان ملاك محاسبه خواهد بود .

تبصره2: کلیه املاک واگذار شونده به نام شهرداری و اماکی مذهبی از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف می باشند.

تبصره 3: رهن املاک و مستحدثات از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف میباشند.

تبصره4: نقل و انتقال املاک و مستحدثاتی که در اثر اجرای طرح های عمرانی شهرداری به تملک شهرداری در می آیند عوارض نقل و انتقال ندارد.

تبصره 5: گواهی معامله املاک و مستحدثات صادره توسط شهرداری تا پایان سال صدور در صورت نیاز به تمدید مهلت و عدم ایجاد تغییرات توسط مالک یا ذینفع در ملک بدون دریافت عوارض ،مهلت آن تمدید خواهد شد.

تبصره 6: درصورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات صادره در سال بعد، شهرداری با مبنای زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض معامله را اخذ و گواهی معامله را تمدید خواهد کرد.

1/17-سرقفلی: در هنگام نقل و انتقال حق سر قفلي املاك تجاري به ماخذ چهل درصد ( 40%) براساس قيمت اعياني ارزش معاملاتي دفتر چه دارايي محاسبه و وصول  مي شود . بديهي است هر زمان شهرداري از انتقال و واگذاري ارزش سر قفلي آگاه  شود عوارض فوق وصول مي گردد.

2/17-قولنامه ای: با توجه به اینکه کلیه املاک قولنامه ای بدون هماهنگی شهرداری نقل و انتقال می یابند ، در هنگام تغییرنام در شهرداری 10 درصد مبلغ عوارض موضوع این بند می بایست محاسبه و اخذ گردد.

 

18-عوارض تفكيك عرصه و اعیان :

1/18: براي محاسبه عوارض تفكيك عرصه املاك مجاز : باكاربري هاي مختلف با تقاضاي مالك و با رعايت ضوابط فني و شهرسازي از فرمول ذيل استفاده مي شود :

قيمت منطقه اي مساحت ضريب                                                              

 

ضريب براي اراضي با كاربريهاي مختلف عبارتند از :

مسكوني :70 %                                      كشاورزي و باغات : 10%                                        

  تجاري :‌150%                                     صنعتي و مشاغل مزاحم شهري : 120%

اداري :50%                                          ساير موارد :‌20%

2/18: براي محاسبه عوارض تفكيك عرصه و اعيان (تبديل واحد )املاك غير مجاز :

تبصره 1: تفكيك اراضي واقع در محدوده شهر و حريم آن كه برابر ماده 101 قانون شهرداريها صورت مجلس تفكيكي به تصويب شهرداري نرسيده است و همچنين عرصه بناهاي مطروحه در كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداريها و ماده 147 اصلاحي ثبت و اراضي قولنامه اي كه بصورت غير مجاز تفكيك عرصه نموده اند به شرح فرمول ذيل محاسبه مي گردد.

ضوابط تفكيك  متناسب با نوع كاربري براساس دفترچه طرح هادي يا جامع  هر شهر توسط واحد فني و شهرسازي شهرداري ها تعيين مي شود .

با متراژ حد نصاب ضوابط تفكيك             ضريب *ارزش منطقه اي * مساحت عرصه                 

زير حد نصاب ضوابط تفكيك                   ضريب *ارزش منطقه اي *مساحت عرصه                  

ضريب k :مسكوني 2 ،تجاري 4، اداري و مشاغل مزاحم شهري حمل و نقل و انبار 5،ورزشي ،فرهنگي ،مذهبي ،درماني 5/0  ،صنعتی و ساير كاربريها 6 و کشاورزی  و باغات 2 برابر ارزش منطقه اي موضوع دفترچه امور اقتصادي و دارائي .

تبصره 2: موارد موضوعه تبصره یک که دارای سند شش دانگ مجزا نمی باشند در صورت اقدام جهت اخذ سند و افراز ملک در زمان پاسخ استعلام به اداراه ثبت می بایست 30 درصد ارزش افزوده حاصل از تفکیک ملک (متراژ تحت تملک متقاضی) طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری را به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره 3: اگر يك ملك بر اثر عبور خيابان ،لوله هاي آبرساني ،گازرساني و دكل هاي برق به چند قطعه تفكيك گردد به عنوان عوامل قهري تلقي شده و عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد .

3/18: تفكيك اعياني غير مجاز (تبديل يا اضافه واحد ): در صورتي كه كميسيون ماده صد وارد رسيدگي و جريمه نشده باشد معادل يك برابر آخرين ارزش معاملاتي موضوع  تبصره 11ماده صد قانون شهرداري پس از كسر واحد بزرگتر اعمال خواهد شد .

 

19- عوارض تغيير كاربري :براي محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري برابر ضوابط طرح هادي و جامع شهر و همچنين اراضي واقع در حوزه شهر كه نياز به تغيير كاربري دارند د رهنگام پيشنهاد آن جهت تصويب كميته فني طرح هادي يا كميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري مي بايست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذيل اقدام نمايد.

                                                                                                                                       K

در فرمول فوق :

K  =همان ضريب اراضي با كاربري هاي مختلف مي باشد .

S =مساحت زمين مورد نظر

P =قيمت منطقه بندي زمين

ضريب k براي كاربري مسكوني 14 –تجاري 24 و اداري 16و صنعتي و مشاغل مزاحم شهري 18 و آموزشي و ساير 1 تعيين مي گردد .

تبصره1: در هنگام تغيير كاربري ملك به كاربري ديگر براي محاسبه عوارض ،مابه التفاوت ضريب K در كاربري مقصد به مبداء لحاظ مي شود در صورتيكه تفاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است.

تبصره 2:براي محاسبه عوارض تغيير كاربري در حريم شهر ها دو برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل مي گردد.

تبصره 3: در مواردي كه در قبال تغيير كاربري زمين ،بخشي از ملك به شهرداري واگذار مي گردد چنانچه قيمت ملك مورد واگذاري از عوارض تغيير كاربري ،دفترچه محاسباتي عوارض كمتر نباشد باقيمانده پلاك مشمول عوارض تغيير كاربري نخواهد شد. در غير اين صوت مابه التفاوت عوارض تغيير كاربري اخذ خواهد شد .

تبصره 4: بديهي است در صورت عدم تصويب پيشنهاد مذكور توسط مراجع ذيصلاح ،مبالغ دريافتي يا تضمين اخذ شده در اين خصوص به موءدي بايستي مسترد گردد .

تبصره 5: جهت احداث بناهايي كه در ضوابط طرح هادي اجازه احداث داده شده و ليكن مشروط به دريافت ارزش افزوده مي گردد ضريب k براي كاربري مسكوني 14 –تجاري 24 و اداري 16و صنعتي و مشاغل مزاحم شهري 18 و آموزشي و ساير 1 تعيين مي گردد .

 

20-عوارض حذف پاركينگ :

 براي محاسبه عوارض حذف پاركينگ در صورتيكه هنگام صدور پروانه احداث بنا ،امكان تامين پاركينگ  مطابق دستور العملهاي شماره 34/3/2331 مورخ 7/2/1371 و 34/1/10740 مورخ 4/6/1371 وزارت كشور براي مالكين فراهم نباشد ،شهرداري مي بايست نسبت به وصول عوارض حذف پاركينگ به شرح ذيل عمل نمايد :

 (متراژ يك واحدپاركينگ ) (25متر مربع )

در فرمول مذكور :K =ضريب مربوط به بناهاي با كاربري هاي مختلف مي باشد .

P = همان قيمت منطقه بندي زمين مي باشد .

ضريب K براي واحد هاي مسكوني عدد6 و واحدهاي تجاري عدد12 و واحدهاي صنعتي و مشاغل مزاحم شهري و اداري عدد 8 و ساير بناها عدد 4 تعريف شده است .

تبصره 1: متراژ مربوط به هر واحد پاركينگ با توجه به ضوابط پيش بيني شده در طرح هادي يا تفضيلي هر شهرداري محاسبه مي شود .

تبصره 2: در مواردي كه پاركينگ حذف شده در كميسيون ماده صد مشمول جريمه گرديده عوارض حذف پاركينگ محاسبه نخواهد شد.

 

21- عوارض حق مشرفيت :

کلیه املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا تملک به مالکیت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون مجوز شهرداری را ندارد .

بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاکی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هر چند که قسمتی از آن ها به خیابان تبدیل شده باشد راندارند مگر اینکه حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم حق مشرفیت خواهند بود .علیهذا مالکین کلیه اراضی واملاکی که در اثر اجرای طرح های احداث ،تعریض ، توسعه و اصلاح معبر ،میادین در برگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی ویا در توسعه واقع شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفیت ،می توانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به خیایبان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض حق مشرفیت در زمان پروانه ساختمان ،نقل و انتقال ، اصلاح سند یا عدم خلاف و تفکیک ساختمان محاسبه خواهد شد .

تبصره 1: عوارض حق مشرفیت در موارد زیر و هر کدام در زمان اجرا یا بعد از از اجرای خیابان فقط برای یک بار تعلق می گیرد .

1-1: برای املاک که قسمتی از آنها در مسیر تعریض قرار می گیرند عوارض حق مشرفیت به هنگام توافق برای خرید یا بعد از اجرای طرح تعریض به هنگام مراجعه مالک بر مبنای ارزش منطقه ای روز ،محاسبه و یا تهاتر خواهد شد.

2-1: در هنگام توافق برای خرید یا تملیک قسمتی از املاک برای اجرای طرح به شرطی که به غیر از خیابان احداثی را دسترسی به ملک وجود نداشته باشد .

3-1: به موقع  معامله املاکی که در بر خیابان واقع هستند و یا قرار می گیرند به سبب احداث خیابان ،ارزش افزوده پیدا کرده ودرب آنها مشرف به خیابان نیست .

تبصره 2: باقیمانده املاکی که در حد نصاب تفکیک یا هادی شهر کمتر باشد ،مشروط بر اینکه بر اساس نظریه کمیسیون مقرر در قانون صدور پروانه برای آنها امکان پذیر نباشد شهرداری می بایست کل ملک را خریداری یا تملیک نماید .

برای دریافت عوارض مشرفیت از صاحبان این قبیل املاک از فرمول زیر استفاده می شود :

                                                                                                        

در فرمول فوق p2 قیمت منطقه ای بعد از اجرای طرح می باشد.

در فرمول فوق p2 قیمت منطقه ای قبل از اجرای طرح می باشد .

هر قطعه زميني كه در معرض اجراي طرح هاي تعريض و توسعه و اصلاح معابر و خيابان ها و ميادين در بر گذر احداثي يا اصلاحي يا تعريضي با توسعه اي قرار مي گيرند عوارض حق مشرفيت براي يك بار به آنها تعلق مي گيرد كه در زمان اخذ پروانه ساخت ،نقل و انتقال مشروط به اجراي طرح در برابر اصلاحي از صاحبان اين قبيل املاك برابر فرمول ذيل اخذ مي شود .

 

22- عوارض ايمني ساختمان ها :

به منظور افزايش امكانات ايمني و سيستم آتش نشاني و به لحاظ ايجاد ايمني لازم براي ساختمانها در موقع صدور پروانه و پایانکار براي يكبار عوارض آتش نشاني از مالك به ماخذ 2%از كل عوارض صدور پروانه دريافت و فقط به مصرف گسترش و توسعه ايستگاههاي آتش نشاني و امكانات آن مي شود .

1/21-شهرداری موظف است سالیانه 2درصد عوارض نوسازی سالیانه را به عنوان خدمات ایمنی و امداد شهری از اراضی و املاک واقع در محدوده حریم مصوب شهر دریافت و به حساب منظور شده واریز نماید.

تبصره شهرداری در قبال دریافت بهای خدمات مذکور حق دریافت هیچگونه وجهه تحت عنوان هزینه اطفاء حریق از شهروندان ندارد.

2/21- 5 درصد عوارض سالیانه کسب و پیشه به عنوان بهای خدمات ایمنی از کلیه واحدهای صنفی و غیر صنفی محاسبه و وصول گردد.

 

23-عوارض حق النظاره مهندسين ناظر:

در هنگام صدور پروانه ساختماني براي تهيه نقشه و نظارت مهندسين ناظر ساختماني به ماخذ 5%از كل هزينه تهيه نقشه و حق النظاره از مهندسين مرتبط اخذ مي شود .

 

24-عوارض  5 % آموزش و پرورش:

5% عوارض مربوط به صدور پروانه های ساختمانی توسط مالک مستقیماً به حساب مربوطه واریز می گردد.

 

25-عوارض كسب و پيشه : درمحاسبه عوارض صنفي فرمول ذيل اعمال مي گردد

                                                                                                              

جمع عوارض =A                                             

ارزش منطقه عرصه برابر دفترچه دارايي=P

مساحت واحد صنفي =S

قيمت پايه صنف برابر دفترچه اصناف =H

ضريب گروه شغلي =k

گروه يك (خواربار –خشكبار-تره بار-لبنيات و نظاير آن )=3

گروه دو ( انواع اغذيه –رستوران- قناديها- نانوايي ها و نظاير آن ) =5/2

گروه سه ( فروشندگان لوازم خانگي و صنعتي و نظاير آن ) =5/2

گروه چهار ( فروشندگان لوازم التحرير –آرايشي بهداشتي و نظاير آن ) =5/2

گروه پنج ( فروشندگان پوشاك –قماش-كيف و كفش و نظاير آن ) =5/2

گروه شش ( خدمات عمومي –پزشكي و نظاير آن )=5/2 صنف مشاورين املاك =5/6

گروه هفت ( خدمات اتومبيل و نظاير آن  ) =5/2

گروه هشت ( تعمير كاران لوازم برقي – الكتريكي – صوت و تصوير و نظاير آن ) =2

گروه نه ( فروشندگان قطعات اتومبيل و موتورسيكلت و نظاير آن ) =5/2

     گروه ده (درودگران- سازندگان مبل صندلي –صنايع فلزي و نظاير آن ) = 2

گروه يازده (مصالح ساختماني و ابزار آلات و نظاير )=2

گروه دوازدهم ( فروشندگان طلا و جواهر و ساعت ) =5/6

گروه سيزدهم ( جايگاههاي فروش مواد نفتي و نظاير آن )= 1

تبصره 1: در راستاي وصول به موقع عوارض صنفي متناسب با قوانين ارزش افزوده معادل 2 درصد جريمه ماهانه تاخير در پرداخت به موقع عوارض اعمال مي شود .

تبصره 2- جهت خانواده هاي معظم شهداء(پدر،مادر،همسر و فرزند ) و همچنين افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني و بهزيستي 30% عوارض  فوق كسر  مي گردد.

تبصره 3- جهت جانبازان 25 % به بالا و آزادگان محترم 20% عوارض فوق كسر  مي گردد .

تبصره 4- جهت تشويق شهروندان محترم  به پرداخت به موقع عوارض كليه موءديان در صورت پرداخت در زمان قانوني ا ز پرداخت 15% عوارض فوق معاف مي گردند .

تبصره5- عوارض افتتاحيه بابت وا حدهاي صنفي : برابر یکسال عوارض صنفی

تبصره 6- هرگونه نقل و انتقال تغییر نام و تغییر شغل جابجائی واحد صنفی مشمول 50% عوارض حق افتتاح می گردد.

تبصره 7-کلیه معافیتهای فوق مشمول دکه های سطح شهر نیز می گردد.

 

26-عوارض بر مسابقات ورزشی و استخر های شنا:

با توجه به نوع فعالیت مسابقات ورزشی و استخر های شنا بهره برداران از اینگونه موارد می بایست معادل 2% بهای بلیط فروخته شده را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت نمایند.

 

27-عوارض بر بانک ها  و عابر بانک ها:

به هنگام افتتاح یا تاسیس واحد های بانکی جدید یا جابه جائی 2 برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم بر هر مترمربع مساحت زیربنا تحت عنوان عوارض حق افتتاح از بانک دولتی، خصوصی، موسسات مالی ، اعتباری و هر موسسه ای که فعالیت مالی – اعتباری و بانکی دارد محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره یک:. عوارض سالیانه معادل یک برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 مالیاتهای مستقیم بر هر مترمربع  از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی ، اعتباری ، صندوق مهرو هر موسسه ای که فعالیت مالی – اعتباری  و بانکی دارد و همچنین دفاتر خدمات مشترکین محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره 2: صندوق قرض الحسنه از پرداخت عوارض حق افتتاح و ماهانه معاف می باشد.

تبصره 3: کلیه مستحدثات بانک ها و موسسات و .... به استثنای (راه پله ، نمازخانه ها و پارکینگ ها) مشمول عوارض فوق می گردد.

تبصره 4: با توجه به اینکه اشغال معابر عمومی غیر مجاز می باشد مقرر گردید کلیه عابر بانک هائی که جهت ارائه خدمات بخشی از معبر عمومی را اشغال کرده باشد عوارض به شرح ذیل وصول می شود:

عوارض نصب عابر بانک به ازای هر مترمربع :p 2

عوارض سالیانه عابر بانک به ازای هر مترمربع:p

 

28-عوارض انبارها – سردخانه ها :

براي محاسبه عوارض ماهيانه انبارها و سردخانه ها با توجه به تنوع مساحت فضاي انبارها و سردخانه ها و نوع استفاده ازآنها براي گروههاي شغلي مختلف از جمله : صنعتي ،كشاورزي ،بازرگاني ،تجاري و .....از فرمول ذيل استفاده مي شود :                                                                                   

A =عوارض ماهيانه                                                                                                            كشاورزي =0

H =قيمت پايه صنف انبار يا سردخانه مندرج در جدول تعرفه عوارض صنفي )                             صنعتي =5/0

p =قيمت منطقه اي محل استقرار انبار يا سردخانه                                                                    بازرگاني -75/0

S =مساحت بناي انبار يا سردخانه                                                                                         تجاري =1

k   =ضريب شغلي كه براي شغل هاي مختلف ضريب هاي ذيل لحاظ مي شود                               ساير =3/0 

تبصره 1: فضاي مربوط به شوارع ،فضاي سبز ،تاسيسات و ساختمان هاي اداري ،انبارها و سردخانه ها به عنوان فضاي انبار تلقي نمي شود . 

تبصره 2: جهت انبارهای روباز 50% فرمول فوق محاسبه و وصول می گردد.

تبصره 3: جهت انبارهائی که به صورت سایبان می باشند 75% عوارض فوق محاسبه و وصول می گردد.

 

29-عوارض تابلوهاي تبليغاتي :

براي محاسبه عوارض ماهيانه تابلوهاي تبليغاتي نصب برروي اماكن تجاري –اداري –صنعتي و صنفي عوارض ساليانه مطابق فرمول ذيل عمل مي شود :                    

90%قيمت منطقه اي محل نصب مساحت تابلو =عوارض تابلو

 

تبصره 1: براي تابلوهاي ورزشي آموزشي ضريب 5/0 عمل مي شود .

تبصره 2:براي تابلوهايي كه نياز به پايه و نصب آن در معابر شهرداري دارد در هنگام محاسبه عوارض تابلو ارتفاع پايه تابلو در مساحت تابلو جمع مي شود .               

4 قيمت منطقه اي محل نصب  (ارتفاع پايه +مساحت تابلو )

تبصره 3: براي تبليغاتي كه بر روي ديوارهاي مشرف به معابر و خيابانها ي سطح شهر نوشته مي شوند مساحت ديوار نوشته شده ( سطح نوشته شده ) به عنوان مساحت تابلو لحاظ گرديده و مطابق فرمول فوق عمل مي شود .

تبصره 4: کلیه واحد های تجاری تا 10 درصد واحد تجاری از پرداخت عوارض تابلو منوط به اینکه از 3/1بر واحد تجاری تجاوز نکند معاف میباشند.

 

30- عوارض فضاي سبز :

1/30-حفظ و توسعه باغ در محدوده و حریم شهر:

به منظور نگهداری و حفظ باغات در محدوده و حریم شهر به شرط احداث حصار و نگهداری مطلوب از درختان آن که در پایان هرسال توسط شهرداری بازدید و تائید شود، مشمول پرداخت عوارض نوسازی و نقل و انتقال نمی گردد.

2/30- توسعه و تأمین فضای سبز شهری:

به منظور حفظ و تامين فضاي سبز شهري در هنگام صدور پروانه ساختماني براي اراضي با كاربريهاي مختلف اعم از مسكوني –تجاري-صنعتي-اداري و ساير براي وصول عوارض از مالكين يا متقاضيان صدور پروانه به شرح ذيل اخذ مي شود .

نرخ پيشنهادي براي اراضي با كاربري مسكوني (بر اساس طرح مصوب توسعه شهري ):

                                                                                                          

   A =متراژ كل بناي صادره (بناي مفيد و غير مفيد )

B =عدد ثابت 20 متر مربع عنوان متوسط سرانه مسكوني براي شهراي استان تهران

D = سرانه پيش بيني شده فضاي سبز در طرح مصوب توسعه شهر ( طرح هادي ) برای شهر باغستان عدد ثابت 10 در نظر گرفته مي شود .

F =حداقل هزينه ايجاد يك متر مربع فضاي سبز در شهرها 30000ريال در نظر گرفته شود .

H = مبلغي است كه متقاضي بابت توسعه فضاي سبز در هنگام دريافت پروانه ساختماني مي بايستي پرداخت نمايد.

تبصره 1: نرخ پيشنهادي براي اراضي غير مسكوني كه در اثر راي كميسيون هاي مختلف از قبيل مغايرتهاي اساسي ،غير اساسي و ماده 5 كه به كاربري مسكوني تغيير يافته و يا بر اثر ساخت و ساز غير مجاز طي كميسيون ماده 100منجربه صدور راي جريمه گرديده است در موارد فوق در فرمول به جاي پارامتر D عدد 20 كه سرانه پيش بيني شده براي شهرهاي استان مي باشد در فرمول جايگزين مي گردد .

براي نمونه در شهري كه در طرح هادي مصوب شهر سرانه فضاي سبز پيش بيني شده 3متر مربع مي باشدبه  جاي پارامتر D عدد3جايگزين مي گردد ولي در صورتيكه موضوع شامل راي تاييد شده كميسيونهاي اعلامي در بند فوق باشد بجاي پرامتر D عدد ثابت 15 در نظر گرفته شود .

تبصره 2: در مواردي كه پروانه احداث تجاري از طرف شهرداري موافقت مي گردد با توجه به معضلات واحدهاي تجاري حداكثر متراژ سرانه 15 متر مربع بعنوان پارامتر D در فرمول اعلام شده در نظر گرفته مي شود ودر صورتيكه بناءتجاري احداث شده غير مجاز باشد بعد از راي كميسيون هاي مربوطه حاصل دو برابر فرمول اعمال گردد.

3/30 - عوارض حذف 10% احداث فضاي سبز مسكوني و تجاري :

 مالكين احداث بناي مسكوني و تجاري مكلف به اختصاص 10%عرصه به فضاي سبز مي باشند در صورتيكه مالك بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضاي سبز را اجراءو تبديل ننمايد براي يكبار به شرح فرمول مشمول پرداخت جريمه مي باشند .

                                                                                                                        (

M =عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز در يك متر مربع براي كليه شهرهاي استان تهران 50000ريال در نظر گرفته شده است.

N = عدد ثابت هزينه نگهداري دو سال يك متر فضاي سبز كه براي كليه شهرهاي استان تهران 50000ريال در نظر گرفته شده است .

S =مساحت عرصه كل پلاك مي باشد.

P = عدد متغيير كه همان ارزش منطقه اي آن شهر مي باشد .

A = مبلغ قابل وصول مي باشد .

4/30- عوارض حذف 25% عرصه كارخانجات و كارگاههاي صنعتي به امر فضاي سبز :

 متقاضيان اخذ پروانه ساخت كارخانجات و كارگاههاي صنعتي مكلفند در زمان تهيه نقشه احداث بنا ،اختصاص 25%عرصه را براي فضاي سبز در نقشه مشخص كنند در صورتيكه كارخانجات نسبت به تعهد خود در حد 25%عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننمايد براي يكبار به شرح ذيل محاسبه مي گردد.                                                                                                                                                          

M = عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز در يك متر مربع براي كليه شهرهاي استان تهران 50000ريال در نظر گرفته شده است .

N =عدد ثابت هزينه نگهداري دو سال يك متر فضاي سبز كه براي كليه شهرهاي استان تهران 50000ريال در نظر گرفته شده است .

S = مساحت عرصه كل پلاك مي باشد .

P = بالاترين ارزش منطقه اي آن شهر مي باشد.

A = مبلغ قابل وصول مي باشد .

 

31-عوارض قطع اشجار :

1/31-عوارض مربوط به قطع اشجار با اخذ مجوز : براي جبران خسارت وارده ناشي از قطع درختاني كه در معابر،

خيابانها ،ميادين و باغها ي عمومي توسط مالكين املاك مجاور و املاك خصوصي بنا به ضرورت و نياز با هماهنگي و مجوز شهرداري قطع مي شود عوارض به شرح ذيل پيش بيني و وصول مي گردد.

1-درخت با محيط بن تا 50سانتي متر هر اصله بصورت پايه 500000ريال با رعايت لايحه حفظ و گسترش باغات مصوب 1359 در نظر گرفته شود .

2- درخت با محيط بن از 50تا 150سانتي متر علاوه بر 500000ريال به ازاءهر سانتي متر مازاد بر  سانتي متر 30000ريال وصول مي شود .

3-درخت با محيط بن 150تا 300 سانتي متر علاوه برپايه به ازاي هر سانتي متر محيط مازاد بر بند يك به مبلغ 70000ريال وصول مي شود .

4- درختان بالاي با محيط بن 300سانتيمتر علاوه بر پايه به ازاي هر سانتيمتر محيط مازاد بر بند يك مبلغ 80000ريال وصول مي شود .

5-عوارض مربوط به گياهان پوششي به ازاي هر متر مربع مبلغ 20000ريال وصول مي شود.

6-عوارض مربوط به درختچه هاي زينتي با نظر كميسيون بند (ب)  ماده 14 حفظ و گسترش باغات با در نظر گرفتن هزينه هاي نگهداري وصول مي شود .

2/31- جرايم مربوط به قطع اشجار بدون مجوز ( طرح در كميسيون بند (ب) ماده 14 حفظ و گسترش باغات ) :

جرايم با نظر اعضاي محترم كميسيون مربوطه به شرح ذيل تعيين مي گردد.

1-     جرايم املاك مسكوني بر اساس عوارض قطع اشجار در بند هاي 1تا 6 با ضريب 1الي 3 محاسبه و اخذ گردد.

2-     جرايم مربوط به خيابانها ومعابر براساس عوارض قطع اشجار در بندهاي 1تا 6 با ضريب 5/1 الي 4 محاسبه گردد

3-     جرايم مربوط به درختاني كه در املاك تجاري و صنعتي قرار مي گيرند بر اساس عوارض بندهاي 1تا6با ضريب 2الي 4محاسبه مي گردد.

4-     جرايم باغاتي كه  ساخت و ساز غير مجاز به منظور استفاده مسكوني و نگهباني انجام مي گيرد بر اساس بندهاي 1تا 6 با ضريب 5/1 الي 4 محاسبه گردد.

    تبصره: در مواردي كه درختان مثمرباردهي خود را به علت كهولت –آفت و بيماري از دست داده و يا در شرف سقوط باشند و مالك تقاضاي قطع و جابجاي آن را داشته باشد بنا به تشخيص اعضاءمحترم كميسيون بند (ب) ماده 14 به استناد مقررات و قوانين مربوطه اتخاذ تصميم خواهد شد .

 

32-وصول عوارض حق الارض از دستگاههاي متولي ارائه خدمات شهري (آب ،برق ،گاز ،مخابرات):

با توجه به اينكه تملك اراضي و توسعه معابر واقع در مسير طرحهاي عمران شهري و احداث معابر همه ساله شهرداري را با هزينه هاي چشمگيري و قابل توجهي مواجه ساخته و بخش عمده اي از عوارض وصولي را جذب مي نمايد لذا عوارض حق الارض بصورت سالانه و بر اساس طول شبكه هاي احداث شده (زميني يا هوايي)‌و قيمت منطقه بندي اراضي موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم با اعمال فرمول :     

                                                          

 عوارض حق سالانه = A     

قيمت منطقه بندي =P   

شبكه موجود به مقياس متر اعم از هوايي يا زميني = T  

تبصره : با توجه به اينكه امكان محاسبه دقيق طول  كليه خطوط هوايي و زميني و تعيين قيمت منطقه بندي آنها نمي باشد لذا ميانگين قيمت منطقه بندي در محاسبه ملاك قرار خواهد گرفت

 

33- عوارض ساليانه مهاجرين و اتباع خارجه :

عوارض ساليانه مهاجرين و اتباع خارجه به شرح صورتجلسه مورخه 3/4/1385 دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري تهران به شرح ذيل عمل شود:

الف – با توجه به اسكان اكثريت مهاجرين در محدوده شهرها و روستاها و استفاده ايشان از كليه خدمات ارائه شده توسط شهرداري ها و دهياريها ،لذا مقرر گرديد عوارض ساليانه به شرح ذيل از مهاجرين اخذ شود :

خانواده هاي مهاجر يك نفر مبلغ 000/000/1ريال سالانه

خانواده هاي مهاجر دو نفره مبلغ 000/200/1 ريال سالانه

خانواده هاي مهاجر سه نفره مبلغ 000/500/1ريال سالانه

خانواده هاي مهاجر 4نفره مبلغ 000/700/1 ريال سالانه

ب) مهاجرين از طريق دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري به شهرداري ها و دهياريها هدايت و پس از پرداخت عوارض با اخذ مفاصا حساب و ارائه به دفتر  اتباع جهت اقدامات لازم از قبيل تمديد كارت اقامت و ... انجام خواهد شد .

 

34-تعرفه عوارض بر بارنامه ها ي حمل بار برون شهري :

عوارض بر حمل و نقل بار برون شهري معادل سه درصد (3%) نرخ كرايه پيش بيني شده در بارنامه ها ي رسمي توسط بنگاه هاي باربري فعال در سطح شهر و يا آژانس هاي باربري مستقر در پايانه هاي باربري دريافت و به حساب شهرداري واريز مي نمايد .تسويه حساب منوط به انطباق وجوه واريزي با صورتحساب هاي مربوطه مي باشد.

 

35-عوارض برپايي نمايشگاه :

برپايي نمايشگاه هاي بازرگاني –تجاري و صنعتي و .......در سطوح محلي در محدوده قانوني و حريم شهر به استثناي نمايشگاههاي صنايع دستي و محصولات فرهنگي مشمول عوارض به شرح ذيل مي باشند:

عوارض برپايي نمايشگاه معادل 2% بهاي قيمت منطقه اي دفترچه دارايي محل برگزاري نمايشگاه به صورت ماهيانه خواهد بود .

عوارض فروش بليط ورودي ،اعم از افراد و خودرو به ماخذ پنج درصد(5%) بهاي بليط تعيين مي شود .

در خصوص روز بازارهاي داير در سطح شهر به ازاي 15 متر مربع فضاي اشغال شده جهت صنف 20000ريال وورودي خودرو علاوه بر مبلغ فوق 10000ريال اخذ گردد.

 

36-عوارض حق الثبت:

در اجرای بند ج تبصره 90 قانون بودجه 1362 از بابت ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی معادل 8% حق الثبت

تعیین می گردد که بایستی بعد از اعلام شهرداری به اداره ثبت اسناد و با ابلاغ آن سازمان به دفاتر اسنادرسمی توسط آن دفاتر به حساب شهرداری واریز شود.

 

37-عوارض بر باجه های تلفن و پست:

1/37:با توجه به استفاده شرکت مخابرات از معابر شهری به منظور نصب باجه های تلفن به ازای هر بادجه ماهیانه مبلغ 000/100ریال می بایست به حساب شهرداری واریز نماید.

2/36: پست تقویت فشار برق در محدوده شهرها به ازای هر مترمربع فضای اشغال شده سالیانه 12000 ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.

 

38- عوارض بر 5/0%( نیم درصد) قراردادها :

با عنايت به راي شماره 1476 مورخ 12/12/1386 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم مغايرت قانوني در برقراري عوارض به ميزان نيم درصد از قراردادها توسط شهرداري با تصويب شوراي اسلامي شهر لذا معادل نیم درصد از مبلغ قراردادهاي پيمانكاري اعم از عمراني ،اجرايي ،مشاوره اي ،مطالعاتي بازرگاني ،تجاري و ........... كه پروژه مربوطه در قلمرو شهر اجراءمي گردد اخذ خواهد شد .

تبصره: جهت شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد شهرداري (قراردادهاي جديد وسابق)  نيم درصد از قراردادها محاسبه ودريافت مي گردد.

 

39- بهاء خدمات پسماند:

مطابق دستورالعمل وزارت كشور در نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند شهري ضمن رعايت مفاد دستورالعمل وان بهاي خدمات پسماند بشرح ذیل اخذ خواهد شد .

واحد های مسکونی سالانه:000/180 ریال

واحد های تجاری کم زباله سالانه: 000/200 ریال

واحد های تجاری پر زباله سالانه  همانند میوه فروشی و رستوران و اغذیه فروشی : 000/500 ریال

واحد های اداری سالانه:000/200 ریال

کارخانجات فعال سالانه تا 200 متر مربع 000/000 2 ریال ،201 تا 500 متر مربع 000/000 3 ریال ،700 متر مربع به بالا 000/000 7 ریال.

تالارها سالانه:000/000/3 ریال

مراکز درمانی و بهداشتی سالانه: 000/500 ریال

تبصره : مراکز آموزشی دولتی از پرداخت بهای خدمات پسماند معاف می باشند.

تبصره 2: مساجد و تکایا از پرداخت بهای خدمات پسماند معاف میباشند.

تبصره 3: مراکز بهداشتی و درمانی دولتی 50% عوارض اخذ می گردد.

 

40- هزینه ترمیم حفاری معابر شهر :

براساس ماده 103 قانون شهرداری ها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان ها ، معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیینخواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را به حالت اول درآمرده و هزینه تمام شده را با 10% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

1-چنانچه دستگاهها و افراد حفار معابر در اجرای ماده 103 قانون شهرداری آماده ترمیم حفاری ها بر اساس آئین نامه هیات دولت نباشد شهرداری قبل از حفاری هزینه مربوطه را بشرح ذیل وصول و بعد مجوز حفاری صادر خواهد نمود.

خاکی هر مترمربع:000/100 ریال

آسفالت هر مترمربع:000/500 ریال

2-چنانچه دستگاهها و افراد حفار ، آماده ترمیم حفاری باشند باید طی دستوری زمان شروع و پایان حفاری به آنها ابلاغ  و در صورت قصور به استناد ماده 103 قانون شهرداری باید راساً اقدام نماید. اخذ تعهدات لازم و آزمایشات استاندارد زیرسازی و آسفالت  برای تحویل الزامی است.

3-مسئولیت هماهنگی ترافیکی با راهنمائی و رانندگی و ممانعت از ایجاد صدمه به تأسیسات زیرزمینی و عابرین و وسائط نقلیه و حقوق حقه املاک شهروندان با نصب علائم هشداردهنده و موانع استاندارد و چراغهای چشمک زن و گماردن نگهبان به عهده دستگاه حفار و پیمانکاران دستگاه حفار است و شهرداری باید ضمن ذکر آن در موافقت نامه در اجرای صحیح این موضوع مستمراً نظارت داشته باشد.

 

41-عوارض حق امتياز و عوارض بهره برداري خطوط تاكسيراني :

1-تشكيل پرونده ،ثبت نام و پذيرش اوليه از متقاضيان                                                  120000ريال

2- آزمون شهر شناسي                                                                                             50000ريال

3- صدور پروانه تاكسي                                                                                           120000ريال

4-تمديد پروانه تاكسيراني                                                                                          70000ريال

5- صدور المثني پروانه تاكسيراني                                                                              250000ريال

6- انتقال امتياز خط تاكسيراني                                                                             2%ارزش روز امتياز تاكسي

7-انتقال سند تاكسي                                                                                        2%از ارزش روز امتياز تاكسي

8-حق عضويت ماهيانه به ازاءهر دستگاه تاكسي                                                             20000ريال

9- راننده كمكي (بصورت ساليانه)                                                                              350000ريال

10- جايگزين كردن تاكسي                                                                                       250000ريال

11- صدور دفترچه ساعت ،آرم بغل و كد شناسايي                                                        25000ريال

12- واگذاري امتياز خطوط تاكسيراني                                                                      2600000ريال  

 

42- حق كارشناسي مامورين شهرداري :

نظر به روال حاكم بر شهرداري ازبدو تاسيس كه جهت تعيين نوبت و بازديد ميداني مامورين شهرداري ،توسط واحد بايگاني اقدام به صدور فيش هاي عوارض مي شود لذا با توجه به اختلاف هاي موجود در مساحت عرصه و اعيان املاك به شرح ذيل مبالغ تعيين مي گردد.

1/42 – درخواست بازديد ( صدور پروانه ،مفاصا حساب ،تفكيك ،استعلام كاربري و ....) بر روي عرصه املاك  مبلغ 100000ريال

2/42- درخواست بازديد ( صدور عدم خلاف ،پايانكار ،استعلام آب و برق و گاز و ....) بر روي عرصه و اعيان مبلغ 150000ريال

3/42- در خواست بازديد و رسيدگي به كار گاه ها و كارخانجات داير با بيش از 2000متر مربع عرصه مبلغ 200000ريال

4/42- بازديد از كليه صنوف مبلغ 50000 ريال

5/42- حق کارشناسی جهت کارشناسی فضای سبز زمین ها و بناهای مسکونی و تجاری:000/100 ریال و صنعتی:000/300 ریال

6/42-حق کارشناسی آتش نشانی به شرط بازدید: 000/100 ریال

تبصره : در خصوص آن دسته از املاك كه با گزارش واحد كنترل و نظارت شهرداري و ساير دستگاههاي اجرايي بدون مراجعه مالك يا ذينفع منجر به بازديد فني مي شود عوارض متناسب با مبالغ فوق به عنوان بدهي در پرونده درج مي گردد تا نسبت به وصول آن اقدام لازم بعمل آيد .

 

43-فروش نقشه ها:

هزینه تحویل نقشه های 2000/1 و کروکی ملک در مقیاس 500/1 توسط شهرداری بشرح ذیل اخذ می گردد.

·         املاک با مساحت 500 مترمربع و کمتر مبلغ 000/50 ریال

·         املاک با مساحت 501 متر مربع تا 1000 مترمربع 000/80 ریال

·         املاک با مساحت 1001 متر مربع تا 2000 مترمربع 000/100 ریال

·         املاک با مساحت 2001 متر مربع به بالا  000/150 ریال

 

44 -درآمد حاصل از خدمات آماده سازی:

در اجرای تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها اراضی  کوچه های عمومی  میدان ها پیاده روها خیابان هاو بطور کلی معابر در سطح شهر را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده ودر مالکیت شهرداری به اینگونه املاک تاکید شده است . در همین راستا طی سالهای متمادی از طریق تملک خرید اراضی و به ویژه هزینه های آماده سازی جهت توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل می نماید به طوری که ارزش افزوده زیادی در پی خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر جدید ایجاد می شود . از طرفی به منظور شفافیت عملکرد شهرداری ها و جلوگیری از عملکرد سلیقه ای و قرائت های مختلف به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در اجرای مقررات مواد 14 و 15 قانون زمین شهری و مواد 15و22و23 آئین نامه اجرائی قانون مذکور توسط شهرداری و سایر دستگاه های اجرائی به مرحله اجرا در می آیند .

1/44-تعاریف ونحوه محاسبه و وصول هزینه خدمات آماده سازی:                                                                                                                      

 هزینه آماده سازی عبارت است از حاصل ضریب قیمت پایه هزینه آماده سازی یک متر مربع در یک دوم عرض معبر(در معابر بیش از 24 متر همان 24 متر اعمال خواهد شد) و مقدار طول یا عرض زمین که در بر خیابان قرار می گیرد و به منظور احداث شبکه معابر جدول گذاری و آسفالت هزینه می گردد. (قیمت پایه هزینه احداث جدول هر متر 000/35 ریال و آسفالت : 500/13 ریال)

آماده سازی شامل (تسطیح _ جدول گذاری _ دفع آب های سطحی_ زیرسازی معابر و آسفالت) می باشد.

تبصره 1: به هنگام صدور پروانه های ساختمانی برای زمین های کمتر از 1000 متر مربع که بدون رعایت تشریفات قانونی تفکیک شده و یا در اجرای ماده 147 و 148 اصلاح قانون ثبت سند دریافت نموده اند هزینه دریافت خدمات آماده سازی محاسبه و وصول می گردد.

تبصره 2: به هنگام صدور پروانه های ساختمانی برای اراضی قولنامه ای کمتر از 1000 متر مربع که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه پروانه جهت آنها صادر گردیده  هزینه خدمات آماده سازی محاسبه و وصول شود.

تبصره 3 : مالکین زمین هایی که در نظر دارند نسبت به تفکیک زمین خود در معابری که عملیات آماده سازی توسط شهرداری اجرا گردیده و در حال حاضر زیر سازی و آسفالت آنها در دست اقدام یا تکمیل شده است اقدام نمایند و سابقه پرداخت مشارکت در این زمینه را نداشته باشند با توجه به اینکه با تکمیل زیرسازی و آسفالت معبرموجود واداره خدمات موصوف توسط شهرداری ارزش افزوده ای ویژه برای آن ملک ایجاد می شود و مالک مشارکتی در این زمینه نداشته هزینه خدمات موصوف وصول گردد.

تبصره 4: ساختمان هایی که بدون پروانه بوده و تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده صد منتهی به صدور رای ابقاء بنا گردیده هزینه خدمات آماده سازی محاسبه و وصول می شود.

تبصره 5: کلیه املاکی که از طریق اتحادیه ها تعاونی های مسکن واگذار شده و سابقه پرداخت هزینه آماده سازی به تعاونی های مذکور را داشته باشند از پرداخت هزینه آماده سازی معاف می باشند بدیهی است آماده سازی اینگونه املاک به عهده تعاونی های مربوطه می باشد  و شهرداری هیچگونه تعهد و وظیفه ای در خصوص آماده سازی آنها نخواهد داشت.

تبصره 6: محلاتی که آماده سازی اراضی و املاک آنها جزو تعهدات سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر دستگاه ها می باشد جزو تعهدات شهرداری نبوده و شهرداری هیچگونه تعهدی در خصوص آماده سازی اینگونه املاک نخواهد داشت.بدیهی است آماده سازی اینگونه محلات حسب مورد جزو تعهدات سازمان ذیربط می باشد.

 

45-خدمات سازمان متوفیات و گورستانها:

واگذاری قبورو هزینه های تغسیل و تکفیل جهت دفن (بالاتر از 7 سال) بلوکی

000/500/1

هزینه واگذاری قبور خردسال زیر 7سال

000/600

هزینه تشیع متوفی در داخل شهر

000/130

هزینه تشیع متوفی در خارج از شهر

000/260

هزینه حمل جنازه با آمبولانس (داخل شهر)

000/91

هزینه تغسیل و تکفیل نوزاد بیمارستانی

000/91

هزینه استفاده از سردخانه هر شب

000/52

هزینه بسته بندی با نایلون

000/39

هزینه کاور مخصوص متوفی

000/65

هزینه صدور گواهی متصدی

000/130

هزینه حمل نوزاد بیمارستانی

000/52

هزینه گواهی به ادارات

000/26

هزینه تابلوی موقت سر مزار

500/19

هزینه معطلی آمبولانس

000/52

هزینه تامین ترمه

000/52

هزینه برگشت خالی آمبولانس

000/65

هزینه انتقال خارج از استان تهران برحسب کیلومتر

340/2

هزینه پاگیری قطعه(نصب سنگ)

000/195

هزینه تابوت و بسته بندی

000/260

هزینه نماسازی و تسطیح قبور

000/195

هزینه ساخت قبور هر طبقه بلوکی

000/234

هزینه پیش فروش قبور در طبقه بلوکی فوقانی

000/260

هزینه پیش فروش قبور در قطعه خصوصی دوطبقه

000/950/1

هزینه پیش فروش قبور در سایر قطعات دو طبقه

0000/500/3

هزینه تدفین در قبر یک طبقه خاکی

000/600/2

هزینه حمل جنازه خارج از شهرستان (داخل استان)

000/455

هزینه پیش فروش قبر دو طبقه در نبش اصلی

000/400/10

پیش فروش قبور دو طبقه از نبش پیاده رو و فضای سبز

000/500/6

 

46-درآمد حاصل از سالنهای ورزشی:

·         شهریه کلاسهای آموزشی: 000/80 ریال

·         سانسهای اجاره ای برای هر ساعت: 000/200 ریال

تبصره : کلیه پرسنل شهرداری به صورت رایگان از سالنهای ورزشی استفاده نمایند.

 

47-عوارض سد معبر و تخلیه نخاله:

·         سد معبر در خیابانها توسط دستفروشان، میوه فروشان و غیره ممنوع و در صورت مشاهده و تذکر ، در صورت عدم جمع آوری، توسط مأمورین شهرداری جمع آوری و در محلی نگهداری و در صورت مراجعه

صاحبان آنها مبلغ 000/000/1 ریال اخذ و نسبت به تحویل اجناس و وسیله اقدام می گردد.

·         با توجه به اینکه سد معبر در خیابان ها و معابر عمومی به استناد تبصره 1 ماده 55 ممنوع می باشد، شهرداری از طریق واحد سد معبر نسبت به اخطار و درصورت وجود مشخصات صاحبان آنها و در صورت عدم شناسائی ضمن انعکاس آن به مسئولین نیروی انتظامی نسبت به حمل آن در محل مناسب و یا پارکینگ عمومی اقدام و در صورت مراجعه صاحبان آن هزینه حمل و توقفگاه به انضمام 20 درصد اضافه از صاحبان آنها وصول و سپس نسبت به صدور مجوز اقدام خواهند نمود.

·         تخلیه کلیه پسماندها (نخاله و ضایعات،زباله و ...)، انواع وانت بار و کامیونت از 000/000/2 ریال الی 000/000/6 ریال.

·         تخلیه کلیه پسماندها (نخاله، ضایعات و زباله و ...) انواع کامیون 000/000/6 ریال الی 000/000/11 ریال

·         تفکیک ضایعات و زباله(غیر مجاز) از 000/000/1 ریال الی 0000/000/2 ریال

       

48-بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی:

کد خدمات

عنوان خدمات

تعریف خدمات

مبنای محاسبه

نرخ

1

اطفاء حریق

یک خودرو مخصوص اطفاء شامل کلیه لوازمات با 3 تا5 خدمه

از زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه

رایگان

2

نجات امداد

یک خودرو مخصوص نجات شامل کلیه لوازمات با 3 تا 5 خدمه

از زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه

رایگان

3

احتیاط حریق

یک خودرو مخصوص اطفاء شامل کلیه لوازمات با 3 تا5 خدمه

از زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه

رایگان(درمواردی باصلاحیت مدیر)

4

احتیاط امداد

یک خودرو مخصوص امداد شامل کلیه لوازمات با 3 تا5 خدمه

از زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه

رایگان

6

صدور گواهی حریق یا حادثه

تأئید رسمی وقوع حریق یا حادثه در محل معین با ذکر زمان و خسارت وارده

از زمان استقرار تا پایان مرحله تدوین و تهیه گزارش براساس نفرساعت

رایگان

7

تعیین و صدور علت حریق یا حادثه به درخواست مال باخته- مراجع قضائی انتظامی-شرکتهای بیمه و غیره

اعزام کارشناس جهت بررسی و اعزام علت یا حادثه با ذکر زمان

اززمان اعزام کارشناس تا پایان مرحله تدوین و تهیه گزارش براساس نفر ساعت

نفر000/100ریال کارشناس مربوطه نکته : هزینه اعزام کارشناسی برای علت یابی به خارج شهرباصلاحیت مدیریت اخذ گردد

8

بازدید اولیه و تهیه شناسنامه ایمنی

اعزام کارشناس جهت تهیه شناسنامه ایمنی و گزارش از نارسائیها و کمبود های ایمنی

اززمان اعزام تا بازگشت و تنظیم شناسنامه و گزارش

نفر ساعت 000/200ریال

9

بازدید و تهیه دستورالعمل ایمنی

اعزام کارشناس جهت بازدید کارشناسی و تهیه دستورالعمل ایمنی

اززمان اعزام تا تنظیم دستورالعمل

نفر 000/100ریال

10

نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و صدور تاییدیه ایمنی

 

 

اعزام کارشناس به منظور نظارت و بازدید از حسن اجرای دستورالعمل

اززمان اعزام تا صدور تایید یه ایمنی

نفر ساعت 000/100ریال

11

طراحی سیستم های ایمنی

 

اعزام کارشناس جهت بازدید و طراحی سیستم ایمنی

قرارداد فی مابین

کلیه هزینه ها +20%سود بازرگانی

12

اجرای طرحهای ایمنی

 

 

 

اعزام کارشناس و نیروی لازم جهت اجرای طرح و سیستم ایمنی

قرار داد فی مابین

کلیه هزینه ها +20%سود بازرگانی

13

نگهداری سیستمهای ایمنی

 

 

بازدید به موقع از سیستمهای نصب شدهوآزمایشات لازم و رفع نواقص

قرارداد فی مابین

کلیه هزینه ها+20%سود بازرگانی

14

آموزش دستگاههای ایمنی و آتش نشانی

اعزام کارشناس جهت آموزش

اززمان اعزام تا ماموریت و بازگشت

نفر ساعت 000/200ریال

15

آموزش مقدماتی

آموزش ایمنی باگرایش آتش نشانی جهت کسب مهارت

6روز آموزش تئوری وعملی جهت کسب مهارت

به ازاءهر نفر 000/300ریال

 

16

آموزش متوسطه (نیمه حرفه ای )

آموزش دروس آتش نشانی جهت آشنایی با فنون مربوطه و کسب مهارت

15روز آموزش تئوری و عملی

به ازاءهر نفر 000/700ریال

17

آموزش عالی (حرفه ای )

آموزش تخصصی ایمنی با گرایش آتش نشانی

45روز آموزش تئوری و عملی

به ازاءهر نفر 000/000/1ریال

18

نوارهای بصری

نوارهای آموزشی ( ویدئو)

یک قاب نوار بصری

هر عدد هزینه خرید +هزینه تکثیر+20%سود بازرگانی

19

کتاب آموزشی

نشر چاپ کتب آموزشی

هر جلد

هزینه های مربوطه +20%سود بازرگانی

20

نشریات

تیتر چاپ ونشریات علمی تخصصی

هر جلد

هزینه های مربوطه 20%سود بازرگانی

21

بررسی کیفیت و تجهیزات

انجام کارشناسی وآزمایشات لازم به منظور بررسی کیفیت ماشین آلات و تجهیزات

اززمان شروع تا پایان تهیه گزارش

نفر ساعت 150000ریال

22

بررسی کیفیت مواد مصرفی

انجام کارشناسی و آزمایشات لازم به منظور بررسی کیفیت مواد مصرفی آتش نشانی

اززمان شروع تا پایان تهیه گزارش

نفر ساعت 150000ریال

23

خدمات مشاوره ای (آموزشی)

انجام تحقیقاتو مشاهده در زمینه مسائل آموزشی (ایمنی و آتش نشانی )

اززمان شروع تا پایان ماموریت

نفر ساعت 150000ریال

24

خدمات مشاورهای (پیشگیری)

انجام تحقیقات ومشاهده درزمینه مسائل آموزشی(ایمنی و آتش نشانی)

اززمان شروع تاپایان ماموریت

نفرساعت 150000ریال

25

خدمات مشاوره ای(مسائل ایمنی)

انجام تحقیقات و مشاهده در زمینه مسائل آموزش ایمنی و حفاظت محیطی

اززمان شروع تاپایان ماموریت

نفر ساعت 150000ریال

26

فروش تجهیزات

تهیه و فروش تجهیزات و ملزومات اعلام و اطفاء بر اساس درخواست متقاضی

طبق قرار داد فی مابین

بهای تمام شده +20%سود بازرگانی

27

فروش لوازمات فرسوده

فروش تجهیزات فرسوده و ازرده خارج

ارزیابی و قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه

طبق قوانین و مقررات مزایده

28

فروش لوازمات فرسوده

فروش تجهیزات فرسوده و از رده خارج

ارزیابی و قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه

طبق قوانین و مقررات مزایده

29

سرویس و شارژخاموش کننده

شارژو سرویس کلیه خاموش کننده ها

قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه

بهای تمام شده +20%سود بازرگانی

30

شارژو سرویس سیلندرهای تنفسی

شارژو سرویس کلیه سیلندرهای تنفسی

قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه

بهای تمام شده +20%سود بازرگانی

31

تعمیر خاموش کننده ها

تعمیر کلیه خاموش کننده ها

قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه

بهای تمام شده +20%سود بازرگانی

32

تعمیر سیلندرهای تنفسی و دستگاه تنفسی

تعمیر سیلندرهای تنفسی و دستگاه تنفسی

قیمت گذاری توسط کارشناس مربوطه

بهای تمام شده +20%سودبازرگانی

33

اسنوکر

بادونفر خدمه

هر ساعت

000/000/300ریال

34

نردبان 52 متری

بادونفر خدمه

هرساعت

000/000/500ریال

35

نردبان 44متری

بادونفر خدمه

هر ساعت

000/000/400ریال

36

نردبان 32متری

بادونفر خدمه

هرساعت

000/000/300ریال

37

نورافکن زرافه ای

بادونفر خدمه

هرساعت

000/000/1ریال

38

موتورپمپ پرتابل

بادونفر خدمه

هرساعت

000/300ریال

 

تبصره : آتش نشانی می بایست در هنگام صدور پایانکار از ملک بازدید و ضمن رفع کلیه نواقص ایمنی بهای خدمات مربوطه را اخذ نمای

 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0