پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Wednesday, March 22, 2023


ناحیه 1 شهرداری باغستان در خدمت شهروندان محله نصیرآباد-آدرس:آدرس:انتهای بلوار هدایت به سمت دهشاد بالا -جنب خانه فرهنگ و تفکرنصیرآباد-شماره تماس:65958387

پروژه های عمرانی اجرا شده و یا در حال اجرا در ناحیه 1
زیرسازی و جدولگذاری نصیرآباد
3/000/000/000
 اجرای 475 متر تک جدول ، 1900 متر نهر ، 900 متر کتابی و 150 متر دال گذاری  

جابجایی تیرهای برق بلوار هدایت

 120/000/000  اجرای جابجایی مطابق با طرح  
 تکمیل ورزشگاه نصیرآباد  1/700/000/000  خرید و نصب حدود 1450 مترمربع چمن مصنوعی در زمین چمن نصیرآباد انجام شده است و اجرای دیوار کشی محوطه با استفاده از بلوک به میزان 2192 مترمربع  
 آسفالت نصیرآباد  5/000/000/000  خرید 2560 تن آسفالت ، قیرپاشی و پخش آسفالت  به میزان 10270  
 بهبود عبور و مرو شهری
 1/000/000/000  اجرای 455 متر نهر و 80 متر دالگذاری  
 آسفالت سطح شهر  5/00/000/000                                                                                    
 خرید مصالح و اجرت ساخت قبر در آرامستان نصیرآباد  3/000/000/000    
 آسفالت خیابان حسین جانباز  500/000/000    
 خرید و پخش تراشه  600/000/000    
 آسفالت خیابان شهریار یک و زیرسازی  در نصیرآباد  200/000/000    

جمع کل اعتبار محله نصیرآباد : 17/420/000/000 ریالnews categories 

 
  تپه نصیرآباد