چهارشنبه, 2 فروردين 1402
  • time : 10:12:32
  • Date : Wed Jan 25, 2023
  • news code : 11357
انجام فعالیت های عمرانی سطح شهر
ادامه اجرای كف پوش در پارك خانواده سعیداباد
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر باغستان:
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.4.0
    V5.7.4.0