EN / FA
Sunday, November 17, 2019
  • time : 17:17:13
  • Date : 11/5/2019
جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری باغستان با ریاست دكتر رنجبر و با حضور نمایندگان ادارات عضو و اعضای ستادهای فرعی امروز صبح در سالن جلسات شهرداری باغستان برگزار شد .

از موضوعات مورد بحث در این جلسه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد؛

🔸بررسی و رفع آبگرفتگی محور تهران _شهریار 
🔸ارائه گزارش اداره امور آب جنوب غرب تهران  جهت شناسایی و انسداد نقاط حادثه خیز در بستر رودخانه ها 
🔸و ارائه گزارش سایر اعضای ستاد در خصوص  آمادگی و اتخاذ تمهیدات لازم برای روز های پیش رو 

روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری باغستان

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags