EN / FA
Sunday, September 22, 2019
  • time : 13:1:59
  • Date : 5/18/2019
    /  2
دومین جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهریار در باغستان برگزار شد

 

دومین جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهریار در سال 1398 امروز شنبه مورخه 98/2/28در سالن جلسات شهرداری باغستان برگزار شد.

 

 

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags