پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 26 آبان 1397

  
    سامانه الکترونیکی گزارش تخلفات ساختمانی
    
  نام:  
  نام خانوادگی  
  ناحیه  
  مورخ  
  شماره تماس:  
  آدرس محل وقوع:  
  توضیحات  
    در صورت وجود عکس آن را آپلود نمائید.
  
  ارسال

 
شهروند محترم، شما می توانید در صورت وقوع و مشاهده هر گونه تخلف ساختمانی در نواحی چهارگانه سطح شهر،گزارش آن رااز طریق سامانه فوق به مسئولین مربوطه در این زمینه ارسال نمائید.تا هرچه بیشتر در آبادانی و پیشرفت شهرتان تاثیرگذار باشید.
 


آدرس:شهرستان شهریار-شهر باغستان-بلوارولیعصر(عج)-لاله دوم اصلی-شهرداری باغستان|ایمیل:info@baghestan.ir|تلفن:1-65233390

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8