شنبه, 26 آبان 1397

عنوان : استعلام بهاء زیرسازی و آسفالت خیابان نهم خادم آباد
کد خبر : ۷۴۶۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ 
ساعت : ۹:۲۴:۰
شهرداري باغستان در نظر دارد نسبت به زیرسازی و آسفالت خیابان نهم خادم آباد به شرح ذیل از طریق استعلام بهاء اقدام نماید. لذا متقاضیان آخرین قیمت پیشنهادی خود را اعلام و حداکثر تا تاریخ 21/05/1397(یک شنبه) به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمائید. در ضمـن کمیسیون معـاملات در تاریخ 22/05/1397 (دو شنبه) نسبت به بازگشـایی پاکت های واصـله اقدام می نماید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
طراحی ،پشتیبانی فنی و محتوایی:واحد سایت شهرداری باغستان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8