شنبه, 26 آبان 1397

عنوان : احداث ساختمان فضای سبز شهرداری باغستان در محل پارك ولایت
کد خبر : ۷۴۳۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ 
ساعت : ۱۰:۲۳:۱۹
شهرداري باغستان در نظر دارد نسبت به احداث ساختمان فضای سبز شهرداری باغستان در محل پارک ولایت به شرح ذیل از طریق استعلام بهاء اقدام نماید. لذا متقاضیان آخرین قیمت پیشنهادی خود را اعلام و حداکثر تا تاریخ 09/05/1397 (سه شنبه) به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمائید. در ضمـن کمیسیون معـاملات در تاریخ 10/05/1397 (چهار شنبه) نسبت به بازگشـایی پاکت های واصـله اقدام می نماید.  


بازگشت           چاپ چاپ         
 
طراحی ،پشتیبانی فنی و محتوایی:واحد سایت شهرداری باغستان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8